Finanssialan puheenjohtaja Juha Koponen: Rahoitusalan TES-sopimus syntyi sopimisen hengessä

Toimialalla on pitkään tehty tiivistä ennakkoimistyötä hyvässä yhteistyössä työntekijä- ja työnantajaosapuolten kesken. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen kiittää, että osapuolet ovat hyväksyneet rahoitusalan uuden työehtosopimuksen.
  • Uudistettu kaksivuotinen työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka, ja sen palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen.  

“Vastuullisena työnantajana finanssialan yritykset korostavat neuvottelujen ja yhdessä sopimisen merkitystä. Arvostamme, että myös työntekijäpuoli toimii samassa hengessä. Lämmin kiitos Palvelualojen työnantajat Paltan, Ammattiliitto Pron ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n neuvottelutiimeille ratkaisusta, joka syntyi vaikeassa taloustilanteessa”, FA:n hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen toteaa. 

Koponen pitää tärkeänä, että ratkaisuun sisältyy toisena vuotena yrityksissä sovittava palkkakeskusteluerä. ”Olisimme toivoneet yrityskohtaisen erän olevan suurempi, mutta arvostamme, että työntekijäpuolella on valmiutta palata hyväksi koettuun palkkakeskustelumalliin” 

Sopimukseen on kirjattu, että lähtökohtana palkkakeskustelumallin kehittämisessä on edelleen tästä työehtosopimuksesta huolimatta säilyttää yleiskorotuksen ja palkkakeskustelukorotuksen perusteella jaettavan erän välinen suhde (50/50). 

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,5 prosentin yleiskorotuksella 1.7.2023. Lisäksi toukokuussa 2023 maksetaan 589 euron suuruinen kertaerä. Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.5.2024 lukien 1,2 prosentin yleiskorotuksella ja 1,3 prosentin palkkakeskusteluerällä. Sopimuksen piirissä on noin 23 000 henkilöä.

Koponen pitää arvokkaana, että työntekijäpuoli haluaa jatkaa finanssityön tulevaisuusvuoropuhelua ja siihen liittyvää yhteistyötä. Toimialalla on pitkään tehty tiivistä ennakkoimistyötä hyvässä yhteistyössä työntekijä- ja työnantajaosapuolten kesken. Tämän vuoden tammikuun lopussa päättyi FinanssiTYÖ2030-hanke, jonka teemoina olivat muun muassa monimuotoiset työyhteisöt, monipaikkainen työ ja työn uudet muodot. Hankkeessa vahvistettiin rahoitusalan yritysten ja henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan.

Finanssiala ry ja sen jäsenyritykset ovat Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkinajäseniä. Palta vastaa sekä rahoitus- että vakuutusalan työehtoneuvotteluista ja -sopimuksista. FA ja Palta huolehtivat yhdessä työntekijäliittojen kanssa finanssityön kehittämisestä.

Haastattelupyynnöt Juha Koposelle FA:n viestinnän kautta: 020 793 4240