Finanssialan työnantajakuva 2020

T-Median työnantajakuvatutkimus selvittää maineikkaimmat työnantajat tekniikan ja kaupallisten alojen korkeasti koulutettujen osaajien keskuudessa sekä nostaa esille työelämään liittyviä arvoja. Tutkimus auttaa työnantajia ja toimialoja oman työnantajakuvan mittaamisessa ja kehittämisessä.

Luottamus & Maine-mallilla toteutettuun tutkimukseen vastasi yhteensä 2956 henkilöä, joista yhteensä 1232 oli tekniikan ja 1724 kaupallisen alan osaajaa. Vastaajista 1750 oli näiden alojen työelämässä olevia korkeakoulutettuja ja 1206 korkeakouluopiskelijoita. Kaikki vastaajat osallistuivat työelämän trendien seurantaan.

Koko vastaaja joukosta otettiin 599 osaaja n otanta ja heitä pyydettiin arvioimaan tarkemmin Finanssialaa. Otannan koko optimoitiin sellaiseksi, että vastaaja joukko pystyttiin jakamaan erikseen tekniikan alan osaajiin ja kaupallisen puolen osaajiin. Jälkimmäinen ryhmä oli isompi, jotta se pystyttiin jakamaan vielä korkeakouluopiskelijoihin ja korkeakoulututkinnon jo tehneisiin sekä tekemään näidenkin välillä tilastollista vertailua.

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 16.4.-1.6.2020 yhteistyössä Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry:n, Tradenomiliitto TRAL ry:n, Insinööriliitto IL ry:n, Tekniikan akateemiset TEK ry:n, Oikotie Työpaikkojen sekä korkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelija- ja alumnijärjestöjen kanssa. Lisäksi T-Median omasta tutkimusrekisteristä poimittiin otos.