Finanssipalveluita kaikille -raportti

Tämän selvityksen tavoitteena oli kerätä yhteen tietoa esteettömyydestä erityisesti finanssialan palveluihin liittyen. Tavoitteena oli kartoittaa millaista tietoa, tutkimusta ja ratkaisuja esteettömyyteen liittyen on jo olemassa, ja identifioida mahdollisia aukkoja tutkimustiedossa. Tämän dokumentin tarkoituksena on koota hajallaan olevaa tietoa esteettömyydestä ja mahdollistaa hyvien ratkaisujen ja ohjeiden nopea löytyminen.

Esteettömyyteen ei niinkään vaikuta se onko kyseessä pankki- vai vakuutuspalvelu, vaan erityisesti miten palvelua tarjotaan; tarjotaanko palvelua esimerkiksi toimitiloissa, Internetissä tai itsepalveluautomaatin kautta. Monia palveluita tarjotaan myös useilla eri tavoilla, esimerkiksi laskun voi maksaa verkkopankissa, itsepalveluautomaatilla tai pankin konttorissa, jolloin palvelun esteettömyys riippuu palvelukanavan esteettömyydestä. Tässä raportissa esteettömyyttä tarkastellaan viidestä näkökulmasta: konttoripalvelut,
verkkopalvelut, itsepalveluautomaatit, puhelinpalvelut ja lähi- ja mobiilipalvelut. Lähi- ja mobiilipalveluilla tarkoitetaan tulevia palveluita, lähinnä kontaktitonta maksamista ja mobiilitunnistautumista.

Tämän selvityksen toimeksiantajana oli Finanssialan Keskusliitto ja projekti toteutettiin yhteistyönä Finanssialan Keskusliiton ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Real-Time Economy (RTE) -hankkeen kesken. Projektissa oli mukana myös Näkövammaisten keskusliitto, Vanhustyön keskusliitto, Helsingin kaupunginkirjaston Kohtaamispaikka ja Aalto-yliopiston perustieteiden käytettävyyskoulu. Selvityksen on laatinut ja tämän raportin on kirjoittanut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimusassistentti Eveliina Westwood.