Pankkisalaisuusohjeet 2021

Pankkien toimi- ja luottamushenkilöt saavat tehtäviensä hoidon, kuten luotonannon ja omaisuudenhoitopalvelujen, yhteydessä tietoja asiakkaiden ja muiden henkilöiden taloudellisista ja muista asioista. Myös esimerkiksi maksuliikenteen yhteydessä pankkiin kertyy asiakkaita koskevia tietoja.

Pankkitoiminta edellyttää asiakkaiden luottamusta heidän taloudellisten ja yksityisten asioidensa salassa pitämiseen. Pankin toimihenkilö tai toimielimen jäsen ei saa kertoa ulkopuolisille tietoja asiakkaiden asioista. Pankkisalaisuus suojaa paitsi yksityishenkilöitä myös yrityksiä ja muita yhteisöjä. Pankkisalaisuusperiaatetta on noudatettu yhtä kauan kuin on harjoitettu pankkitoimintaa.

Nämä pankkisalaisuusohjeet on valmisteltu pankkien välisenä yhteistyönä Finanssiala ry:ssä, ja ne korvaavat Finanssialan Keskusliitossa aikaisemmin valmistellut pankkisalaisuusohjeet. Lakimuutoksia on seurattu 15.12.2020 saakka.