Raportti sitoumuksesta terveydenhuollon asiakirjojen digitalisoimiseksi

Terveydenhuollon asiakirjoissa olevia tietoja tarvitaan esimerkiksi etuus-, eläke- ja korvauspäätösten tekemiseen sekä ajokorttien myöntämiseen. Tällä hetkellä tiedot kulkevat useimmiten paperilla. Se hidastaa päätösten tekemistä ja aiheuttaa lisätyötä monessa eri
vaiheessa.
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen malli toteuttaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaa. Globaali toimintaohjelma asettaa yhteiset tavoitteet seuraaviksi 15 vuodeksi kaikille YK:n jäsenmaille. Suomessa ohjelmaa
toteutetaan kestävän kehityksen toimenpidesitoumusten avulla.

Finanssiala ry, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kela ja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat sitoutuneet yhdessä kehittämään terveydenhuollon asiakirjojen sähköistämistä ja tuomaan tätä kautta hyötyjä asiakkailleen, yhteiskunnalle ja luonnolle. Osapuolten yhteinen kestävän kehityksen toimenpidesitoumus ”Hyvinvointia ja ympäristötehokkuutta terveydenhuollon asiakirjojen sähköisestä välittämisestä” julkistettiin toukokuussa 2017 sitoumus2050.fi -palvelussa.

Tämä raportti keskittyy sitoumuksessa suunniteltujen toimenpiteiden ilmastovaikutusten arviointiin vuoden 2017 toteutumien osalta sekä tavoitearvoihin vuoteen 2020 saakka.