Turvallisuusjärjestelmien digitaalinen turvallisuus

Tässä julkaisussa annetaan perustason ohjeita turvallisuusjärjestelmien digitaalisen turvallisuuden huomioimiseksi palvelukokonaisuuden suunnittelun ja hankinnan eri vaiheissa, toteutuksessa sekä käytössä ja ylläpidossa. Se soveltuu yleisohjeeksi turvaprojekteihin osallistuville ja myös käytettäväksi oppimateriaalina oppilaitoksissa. Ohjeessa ei oteta kantaa siihen, mitä turvallisuusjärjestelmiä ja mihin tarkoitukseen turvallisuusjärjestelmiä käytetään ja mitä yleisiä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia
niissä tulisi olla.

Ohjetta ovat olleet tuottamassa seuraavat tahot:
Huoltovarmuusorganisaation Digipooli ja Huoltovarmuusorganisaation Rakennuspooli, Traficom Liikenne- ja viestintävirasto Kyberturvallisuuskeskus, Sähköinfo oy, Turva-alan yrittäjät ry ja Finanssiala ry. Ohjeen sisältö on vapaasti käytettävissä ja jaettavissa, jos sen sisältöä ei muuteta ja lähde on mainittu.