Vaikuttajakysely finanssialan hallitusohjelmatavoitteista 2022

 • Aula Research Oy toteutti Finanssiala Ry:n toimeksiannosta kyselyn 17.8.2022-25.9.2022.
 • Kysely kohdennettiin poliittisille päättäjille, johtaville virkamiehille relevanteista ministeriöistä ja virastoista sekä muille Finanssialan keskeisille sidosryhmille.
 • Poliittisten päättäjien parista vastaajaryhmiä olivat mm. kansanedustajat, erityisavustajat ja valtiosihteerit,  puoluetoimistojen johto sekä puoluehallitusten ja -valtuustojen jäsenet.
 • Kyselyn tarkoitus oli tunnustella ja testata keskeisten vaikuttajien suhtautumista Finanssiala ry:n hallitusohjelmatavoitteisiin.
 • Kysely oli monikanavainen: kyselyn vastauksia kerättiin sekä sähköisellä verkkolomakkeella että puhelinhaastatteluiden avulla.
 • Yhteensä kyselyyn kertyi 235 vastausta, mikä tarkoittaa vastausprosenttia 22.
  • Poliittiset päättäjät 127 / 25 %
  • Virkamiehet 85 / 19 %
  • Muut sidosryhmät 24 / 19 %