Vakuutustutkimus 2022

Suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin on tutkittu säännöllisesti koko 2000-luvun ajan. Kahden vuoden välein julkaistava FA:n Vakuutustutkimus selvittää suomalaisten mielipiteitä vakuutuksista ja vakuutusyhtiöistä, riskitietoisuutta ja riskienhallintaa, vakuutusten käyttöä ja kokemuksia korvauskäytännöstä sekä näkemystä yksilön ja yhteiskunnan vastuunjaosta.