Avoimuus etenee lobbauksessa eikä tietovuotoja tarvita

Lobbaus on tärkeä osa demokratiaa. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 14.7.2022 linjattiin viisaasti, että päätöksentekoon vaikuttaminen demokratiassa on suotavaa ja toivottavaa. Asianosaisten kuuleminen yleensä parantaa lakien valmistelua ja säätämistä, todettiin kirjoituksessa.

Päättäjien tehtävänä on kuunnella ennen päätöksentekoa eri intressi- ja asiantuntijatahoja. Viisas ja luotettava päättäjä ei kuitenkaan ulkoista päätöksiään, vaan kantaa niistä vastuun ja sanoo niistä viimeisen sanan.

Avoimuudessa otettiin kesäkuussa merkittävä askel, kun hallitus antoi eduskunnalle esityksen avoimuusrekisterilaista. Rekisterin tavoitteena on eduskunnan ja ministeriöiden valmisteluun ja päätöksentekoon kohdistuvan vaikuttamisen läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta kansalaisten luottamuksen vahvistaminen.

======
Viisas ja luotettava päättäjä ei ulkoista päätöksiään
vaan kantaa niistä vastuun ja sanoo viimeisen sanan.
======

Suomalainen lobbarikenttä on laajalti antanut tukensa lobbauksen avoimuusrekisterille. Muutamat järjestöt kertovat jo nyt verkkosivuillaan lobbauksestaan. Finanssiala ry on jo useamman vuoden julkaissut lobbauksen avoimuustilinpäätöstä, jossa se kertoo, keitä päättäjiä sen asiantuntijat ovat lobanneet sekä Helsingissä että Brysselissä.

FA haluaa avata omaa vuosittaista vaikuttamistyötään: keitä poliittisia päättäjiä, eli kansanedustajia, ministereitä ja ministereiden valtiosihteereitä sekä EU-parlamentaarikkoja ja komission virkamiehiä, olemme lobanneet tärkeimmissä ajankohtaisissa edunvalvontateemoissamme.

Kansalaisilla on välillä epäluuloja poliittista järjestelmää kohtaan. Siksi on tärkeä kaikella tavalla avata lainsäädännön valmistelua ja siihen vaikuttamista. Kansalaisia palvelevaa laadukasta lainsäädäntöä syntyy moniarvoisen ja -äänisen avoimen prosessin tuloksena. Samalla vahvistetaan kansalaisten luottamusta edustuksellista poliittista järjestelmää kohtaan.

Ensi vaalikaudella voimaan tuleva lobbauksen avoimuusrekisteri on tärkeä väline tässä työssä.  Silloin ei tarvita tietovuotoja avaamaan lobbausta. Avoimuudesta hyötyvät sekä päättäjät että lobbausta harjoittavat tahot, mutta myös kansalaiset ja media, jotka voivat perehtyä, miten kattavasti ja perusteellisesti kansalaisten elämään vaikuttavia lakeja säädetään.

Finanssiala ry:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula oli lobbareita edustavan Edunvalvontafoorumin puheenjohtajana mukana valmistelemassa lakiesitystä oikeusministeriön asiantuntijaryhmässä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan