Eikö yrityksesi toiminta mahdu EU:n kestävyysmääritelmään? Voit silti hyötyä kestävän rahoituksen mahdollisuuksista

EU valmistelee finanssialalle yhteistä kriteeriä kestävää kehitystä tukevista taloudellisista toimista. Määrittelyn on tarkoitus lisätä luottamusta markkinoille siitä, että rahoittajien väitteet vastuullisista rahoituspäätöksistä tai kestävistä sijoitustuotteista perustuvat tieteeseen ja puolueettomaan arviointiin. Alkuvaiheessa kriteeristö rakentuu ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumista edistävien toimien nimeämisestä, mutta se laajenee vuosien mittaan muihinkin ympäristöteemoihin.

Vain pieni osa EU:n taloudellisesta toiminnasta voi ensivaiheessa mahtua taksonomian määritelmiin. Tämä johtuu siitä, että kriteeristöstä haluttiin alun perinkin tiukka. Ei riitä, että toiminta on keskivertoa ympäristöystävällisempää, vaan sen täytyy tuottaa huomattavia ympäristöhyötyjä. Koska kriteeristöä ei ole vahvistettu, myöskään lopullisia selvityksiä sen kattavuudesta ei ole. Euroopan arvopaperiviranomainen ESMA on arvioinut, että keskimäärin vain noin 1,4 prosenttia EU:hun rekisteröityjen sijoitusrahastojen sijoituksista olisi taksonomian mukaisia.

Taksonomiamääritelmän kapeus on ymmärrettävästi huolestuttanut yrityksiä. Tarkoittaako ulkopuolelle jääminen, että yrityksen katsottaisiin olevan epäkestävä, haitallinen ja rahoittajien karttama? Väitän, että kukaan taksonomiasääntelyä kunnolla tunteva ei ajattele näin. Ensinnäkin yritys voi tuottaa monia yhteiskunnallisesti tarpeellisia tuotteita ja palveluja, vaikkei olisikaan erityisen ympäristöhyödyllinen.

Toiseksi ilmastonmuutoksen hillinnässä olennaisinta ei ole tarkastella niitä 1–2 prosenttia yrityksistä, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alhaisimmat. Huomio tulee kohdistaa suurimpiin saastuttajiin ja pyrkiä vähentämään niiden päästöjä.

Vastuullinen rahoittaja ei tyydy vain siivoamaan omaa portfoliotansa ”haitallisista” yrityksistä. Positiivinen vaikutus syntyy, kun rahoittaja ohjaa, kannustaa ja tarvittaessa vaatii omistamaansa yritystä muuttamaan toimintaansa kestävämmäksi. Suurilla sijoittajilla ja lainoittajilla on vaikutusvaltaa yrityksiin yhtiökokouksissa sekä rahoituksen myöntämisen ehtojen kautta.

======
Positiivinen vaikutus syntyy,
kun rahoittaja
ohjaa, kannustaa ja tarvittaessa vaatii omistamaansa
yritystä muuttamaan toimintaansa kestävämmäksi.
======

EU-taksonomia toimii jatkossa perusteena sille, millaisia sijoituksia voi kutsua kestäviksi. Tästä huolimatta finanssialalle jää vielä mahdollisuuksia tunnistaa ja räätälöidä kestävyystavoitteisiin sidottuja rahoitusratkaisuja sellaisissakin tilanteissa, kun rahoituksen hakija ei täytä taksonomian määritelmiä.

Ei siis kannata heittää hanskoja tiskiin, jos taksonomian ensimmäiset kriteerit eivät istu oman yrityksesi toimintaan. Mieti sen sijaan, mihin kestävyyden teemoihin voit vaikuttaa. Esimerkiksi sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen on ehdottomasti kestävän kehityksen mukaista, mutta sille ei vielä ole luotu yksityiskohtaisia määritteitä. Vaikutusmahdollisuutensa tunnistava yritys, joka on halukas kehittämään toimintaansa ja seuraamaan sitä mitattavien tavoitteiden kautta, on rahoittajille varmasti houkutteleva asiakas.