Ketterä muutos haastaa johtamisen, työkulttuurin ja tarvittavan osaamisen

Ohjelmistokeskeisistä liiketoiminnoista alkunsa saaneista ketteristä toimintatavoista on tullut valtavirtaa myös finanssialalla, kun pankit kokevat itsensä yhä voimakkaammin teknologiayrityksinä. Tämä koskee myös POP Pankkia. Uusia osaajia ja ajattelua tarvitaan rakennettaessa tulevaisuuden pankkipalveluja.

Ketterässä muutoksessa on yksinkertaistetusti kyse siitä, että yritysten on kyettävä reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin yhä nopeammin säilyttääkseen kilpailukykynsä. Teknologinen murros on mahdollistanut yhä nopeamman ja halvemman tuotekehityksen, minkä myötä asiakkaat odottavat uusia palveluita kiihtyvällä tahdilla. Siirrymme pois yrityskeskeisestä ajattelumallista kohti ekosysteemejä, joissa ydinpalvelun ympärille syntyy täydentäviä palveluita luova verkosto, josta asiakkaat voivat valita tarpeisiinsa sopivan palvelun. 

======
Arvon luonti tapahtuu tiimeissä, jotka

ovat lähellä asiakasta.
======

Murroksen vuoksi toimintaympäristö on muuttunut yhä kompleksisemmaksi erilaisten ekosysteemien ja alustojen haastaessa arvontuottamisen tähänastisen perustan. Uskonkin, että arvon tuoton ytimen yrityksissä muodostavat jatkossa itseohjautuvat tiimit, jotka omistavat tietyn asiakaskokeman (esim. digitaalinen kanava, tuote tai prosessi). Nämä tiimit eivät myöskään toimi enää vain yrityksen sisällä, vaan verkostoituvat lisäarvoa ydintuotteiden ympärille tuottavien ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Tältä pohjalta perustetun tiimin tavoitteena on asiakasryhmän elämän parantaminen ja se kykenee toteuttamaan ratkaisun asiakkaan ongelmaan itsenäisesti.

Tiimien johtaminen ja ohjaaminen haastaa yritysten työn tekemisen ja johtamisen kulttuuria uudella tavalla. Työ on aina muodostanut merkittävän osan ihmisen identiteetistä, mutta nyt identiteetti on alkanut ohjata enenevissä määrin työhömme liittyviä valintoja. Mahdollisuus tehdä työ parhaaksi katsomallaan tavalla, työn merkitys sekä oman ammattitaidon kehittäminen ovat työhyvinvoinnin peruspilareita.

Yritysten ja esihenkilöiden pitää yhä paremmin pystyä tukemaan yksilöä oman potentiaalin saavuttamisessa sekä tarjota avaimet työn merkityksen löytämiseen yrityksen strategisen narratiivin ja tulostavoitteiden kehyksessä. Lisäksi oppimiseen kannustamisen merkitys johtamisessa korostuu.

Olen oman 20 vuotta kestävän pankkiurani aikaa nähnyt tämän muutoksen tapahtuvan. Tarkoista projekteista, joissa yritetään härkäpäisesti pitäytyä suunnitelmissa, on siirrytty asiakaslähtöiseen kehitysmalliin, jonka ytimessä on ajatus muutoksen hyväksymisestä ja siitä, että tuote ei ole koskaan ”valmis”. Todelliset asiantuntijat eli asiakkaat otetaan mukaan kehittämiseen jo aikaisessa vaiheessa.

======
Liity finanssialan muutoksen toteuttajiin.
======

Muutosta on vaikeinta johtaa silloin, kuin ei ole pakko muuttua. Riippumattoman EPSI Ratingin pankkitoimialaraportin mukaan POP Pankilla on jo kymmenettä vuotta Suomen tyytyväisimmät henkilöasiakkaat – ja viimeisimmän raportin mukaan myös tyytyväisimmät yritysasiakkaat. Sekä henkilö- että yritysasiakkaat arvostivat sitä, miten POP Pankki on onnistunut yhdistämään visionsa mukaisesti henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun. Olemme äärettömän otettuja saamistamme arvioista. Ne myös velvoittavat meitä jatkuvaan ympäristömme ja toimintamme arvioimiseen ja havaintojen tuomiseen työpöydillemme.

POP Pankki ottaa käyttöön uusitun peruspankkijärjestelmän arviolta vuonna 2025. Olemme innoissamme edessämme olevasta mahdollisuudesta toteuttaa ketterää muutosta ja luoda alustaa tulevalle. Uudistus luo uusia työpaikkoja – toisaalta lähes 800 hengen organisaatiossamme on koko ajan avoimia työmahdollisuuksia. Lisäksi kun katsoo Finanssialalle.fi-sivulle koottuja alan avoimia työpaikkoja, näkee, että myös muissa organisaatioissa on kysyntää monenlaiselle osaamiselle.

Finanssialan yritysten toiminta heijastuu laajasti yhteiskuntaan. Työn merkityksellisyys on tällä toimialalla konkreettista aina asiakaspalvelusta konepellin alaisiin järjestelmiin. Suosittelen tutustumaan alaan esimerkiksi Finanssialan ja organisaatioiden sivujen sekä LinkedIn-tilien kautta. Vaikka jo olemassa olevaa henkilöstöä koulutetaan paljon ja kannustetaan kehittymään, alalle tarvitaan uusia ammattilaisia ja uudenlaista ajattelua. Jos olet valmis etsimään ja luomaan vastauksia käsillä oleviin kysymyksiin, olet oikeanlainen tyyppi tälle alalle. Anna meille mahdollisuus hyödyntää potentiaalisi.

Pasi Johansson, Head of Channels and Services, POP Pankki

Kirjoitus on osa kolumnisarjaa, jossa Finanssiala ry:n jäsenyhtiöt kertovat digitalisaatiosta finanssialalla.