Korvaako robotti sijoitusneuvojan?

Sijoitusneuvonta on osin MiFID II -rahoitusmarkkinadirektiivin takia muuttunut työlääksi ja aikaa vieväksi. Asiakkaan taloudellisen tilanteen, sijoitustavoitteiden, riskiprofiilin sekä osaamisen ja kokemuksen selvittämiseen ja dokumentoimiseen menee paljon aikaa. Huolellinen selonottovelvollisuus ja soveltuvuusarviointi on usein tarpeellista, mutta aina sakkojen uhalla pakollista riippumatta sijoitettavasta rahasummasta tai asiakastarpeen yksinkertaisuudesta. Pienten sijoitusmäärien kohdalla pankeilla onkin tarve korvata kallis ja virhealtis manuaalinen työ digitaalisella ratkaisulla.

Niin sanotun roboadvisoryn eli digitalisoidun sijoitusneuvonnan alkutaipale ei ole vastannut odotuksia. Suuresta nosteesta huolimatta roboneuvojien kautta sijoitetut summat vaikuttavat toistaiseksi olevan vaatimattomia Suomessa. Olen itse vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa ihminen tukeutuu yhä enemmän tekoälyyn sijoitusstrategian valinnassa. Nykyiset suomalaispankkien roboneuvojat pyrkivät tarjoamaan kustannustehokkaan palvelumallin. Epätietoiset asiakkaat vaikuttavat kuitenkin kaipaavan sijoituspäätökseensä luotettavaa ihmistä kasvottoman robotin sijaan.

Nordean rahastoyhtiön toimitusjohtaja Tanja Eronen kirjoitti joulukuussa FA:n kolumnissa, kuinka digitaalinen sijoitusneuvoja Nora auttaa 10 minuutissa löytämään sopivan sijoitusratkaisun. Useat muutkin suomalaiset pankit ja varainhoitajat, Aktian Sijoitusapuri mukaan lukien, ovat tuoneet henkilöasiakkailleen vastaavia digitaalisia sijoitusneuvojia. Nämä ratkaisut ovat tyypillisesti rakennettu MiFID II:n soveltuvuusarvioinnin päälle, ja lopputuloksena asiakkaalle suositellaan riskinottohalukkuuden mukaista sijoitusrahastoa ilman, että ratkaisua räätälöitäisiin asiakaskohtaisesti. Automatisoidussa prosessissa ei myöskään ole riskiä sijoitusneuvojan toimimisesta sijoituspalvelulain vastaisesti.

Vuonna 2015 perustettu Evervest Oy lähestyi asiaa toisella tulokulmalla: mitä jos roboneuvoja tarjoaisikin puhtaasti passiivisia indeksirahastoja, jolloin kumpikin osapuoli hyötyisi kustannustehokkuudesta? Evervestin digitaalinen varainhoitoratkaisu käyttää algoritmia, joka optimoi asiakkaan ETF-salkkua vastaamaan haluttua riski-tuottoprofiilia. Evervest siirtyi Taalerin varainhoitoliiketoiminnan oston kautta Aktialle, ja siten mukaan saadaan vastuullinen sijoittaminen: Aktian digitaalinen varainhoitaja impakti.fi sijoittaa varat niin, että ne tuottavat varsinaisen tuoton lisäksi yhteiskunnallisia ja ympäristöhyötyjä.

======
Digitaalinen sijoitusneuvonta on yhä alkutekijöissään.
======

Myyntivolyymien perusteella digitaalinen sijoitusneuvonta ei ole lyönyt vielä Suomessa kunnolla läpi. Roboneuvojat on suunnattu aloitteleville piensijoittajille, jotka säästävät pitkällä aikavälillä pieniä summia kuukausittain. Juuri he ovat kuitenkin niitä ihmisiä, jotka kaipaisivat henkilökohtaista tukea ja neuvontaa sijoittamisen alkutaipaleella. Palvelun kohdeasiakas haluaisi mahdollisuuden kysellä ja keskustella, mutta hän joutuukin vastaamaan roboneuvojan visaisiin kysymyksiin ja tulee helposti entistä epävarmemmaksi. Roboneuvoja ei onnistu vakuuttamaan epätietoista asiakasta, joten sijoitusneuvonta ei johda toimeksiantoon.

Kohdejoukolle sopivampi digisijoitusneuvoja voisi olla chatbot-tyylinen ratkaisu, jossa asiakas voi keskustella tekoälyn kanssa ja saa vastaukset yksinkertaisempiinkin kysymyksiin samalla kun chatbot selvittää asiakkaalta MiFID II:n edellyttämät taustatiedot. Aktian verkkosivuilta löytyvä Aktiabot ei anna sijoitusneuvoja, mutta osaa silti vastata ystävällisesti vapaamuotoisiin kysymyksiin, kuten ”Miten rikastuisin?” tai ”Mikä on rahasto?”. Tätä kolumnia kirjoittaessani aloin miettiä, miksemme tosiaan lisäisi chatbottiamme oman digitaalisen sijoitusneuvojamme Aktia Sijoitusapurin ja digitaalisen varainhoitajamme impakti.fi:n yhteyteen.

Hitaasta alusta huolimatta uskon siihen, että sekä digitaalinen sijoitusneuvonta että varainhoito kehittyvät tällä vuosikymmenellä merkittävästi. On kuitenkin selvää, että ihmiskasvot herättävät jatkossakin enemmän luottamusta kuin digitaalinen sovellus. Tämä korostaa osaavan pankkiirin roolia vastaisuudessakin.

Max Sundström, Executive Vice President, shared services ja digitalisation, Aktia

Kirjoitus on osa kolumnisarjaa, jossa Finanssiala ry:n jäsenyhtiöt kertovat digitalisaatiosta finanssialalla.