Mikä on työeläkeyhtiöiden rooli suomalaisina omistajina?

Suomen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä on hyvin kattava ja luonteeltaan osittain rahastoiva. Siksi myös työeläkeyhtiöiden hoidettavana oleva nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahastoiduista osista ja niiden tuotoista muodostuva eläkevarallisuus on määrältään valtava, reilut 118,6 mrd. euroa kesäkuun 2018 lopussa. Reilusti yli neljännes tästä varallisuudesta on tällä hetkellä sijoitettuna Suomessa.

​Kukin työeläkeyhtiö päättää itsenäisesti omista sijoituksistaan ja omistajapoliittisista linjauksistaan. Työeläkeyhtiöillä ei siksi ole yhtä yhtenäistä roolia suomalaisina omistajina vaan näitä rooleja on monta. Samasta syystä myös yhtiöiden Suomeen tekemien sijoitusten kulloinenkin määrä, sijoituslajikohtainen jakauma sekä yksittäisten sijoitusten kestoon ja hallinnointiin liittyvät linjaukset eroavat toisistansa.

Työeläkeyhtiöiden tulee aina sijoittaa varansa tuottavasti ja turvaavasti. Niille on yhteistä myös se, että sijoitustoiminnassa sallitun riskinoton taso määräytyy kunkin yhtiön oman vakavaraisuuden perusteella.

Työeläkeyhtiöiden rooli kotimaisina omistajina on niiden omistusten euromääräisestä suuruudesta huolimatta kuitenkin vain yksi niiden kosketuspinnoista Suomessa. Toinen tärkeä pinta muodostuu siitä yhteistyöstä, jota ne tekevät omien työnantaja-asiakkaittensa kanssa työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisessä ja työkyvyttömyysriskin hallinnassa.

Myös tämä toiminta on kussakin työeläkeyhtiössä omanlaistansa. Sen tavoite on kuitenkin kaikissa sama: pienentää työkyvyttömyyden riskiä ja pidentää sitä kautta suomalaisten työuria.

Isossa kuvassa samaan työurien pidentämisen maaliin pelaa myös työeläkeyhtiöiden lakisääteiseen toimintaan kuuluva työeläkekuntoutus. Sillä tuetaan yksittäisen työntekijän työhön paluuta siinä vaiheessa, kun hänen työkykynsä on jo laskenut ja työkyvyn menetys uhkaa johtaa työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kirjoitus on osa Kasvun eväät – Finanssiala & kumppanit -julkaisua, joka esittelee 16 kysymystä ja vastausta tulevalle kotimaiselle ja EU-vaalikaudelle finanssialan omien ja vierailevien kirjoittajien voimin. Tutustu koko julkaisuun täällä: Kasvun eväät – Finanssiala & kumppanit

Tutustu myös: Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet tulevalle vaalikaudelle