Miten maksuliikenteen häiriötilanteisiin tulisi varautua kaupan näkökulmasta?

Elinkeinoelämä luo perustan kokonaisturvallisuudelle, ja erilaisiin uhkiin ja häiriötilanteisiin varautuminen edellyttää kaikkien keskeisten toimijoiden yhteistyötä. Kaupassakin jatkuvuus ja sen myötä päivittäistavaroiden saatavuus taataan yhteisin toimenpitein.

​Yhtenäisen euromaksualueen keskitetty maksujärjestelmä on tuonut maksuliikenteeseen tehokkuutta, mutta myös haavoittuvuuksia ja riippuvuuksia. Ne tulee ottaa huomioon varautumista säätelevässä lainsäädännössä.

Esillä on ollut ehdotuksia rahoitusalan varautumisvelvollisuutta koskevien lakien muuttamisesta siten, että toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömien tietojärjestelmien tulisi sijaita Suomessa. Kaupan liitto on esittänyt vaihtoehtoisen näkemyksen. Valtakunnan tasolla rahoitusalan varautumisen tulee nivoutua yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan, johon kuuluvat kysymykset myös sähkön saannista ja tietoliikenneyhteyksistä.

Kauppa ja maksaminen ovat tänä päivänä niin verkottuneita, että pelkkä maksamisen organisointi kansallisesti ei häiriötilanteessa turvaa kaupan toimintaketjua. Myös rahoitusalalla varautumisen tulisi olla jatkuvaa aktiivista toimintaa kaikkien maksutapojen turvaamiseksi vakavassa häiriötilanteessa, häiriöherkkyyden vähentämistä monin eri toimin koko arvoketjussa, säännöllisiä poikkeusolo- ja palautumisharjoituksia eri tilanteiden varalta, eri toimijoiden yhteystietojen ja poikkeusolojen toimivaltuuksien ylläpitämistä, sekä jatkuvaa yhteistyötä uhkakuvien muuttuessa. Mielestäni esimerkiksi Finanssivalvonnan alaisuuteen tarvitaan uusi valtakunnallinen asiantuntijaelin, jolle säädetään laaja mandaatti antaa yksityiskohtaiset ohjeet vaadittavasta varautumisesta.

Kauppa on valmis yhteistyöhön myös finanssialan kanssa vastaavasti kuin osallistumme huoltovarmuuden turvaamiseen.

Kirjoitus on osa Kasvun eväät – Finanssiala & kumppanit -julkaisua, joka esittelee 16 kysymystä ja vastausta tulevalle kotimaiselle ja EU-vaalikaudelle finanssialan omien ja vierailevien kirjoittajien voimin. Tutustu koko julkaisuun täällä: Kasvun eväät – Finanssiala & kumppanit

Tutustu myös: Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet tulevalle vaalikaudelle