Miten Suomesta tehdään houkutteleva investointimaa ja sijoituskohde?

Viimeisen kolmen vuoden aikana suomalaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin on suuntautunut ennätysmäärä ulkomaisia sijoituksia, yhteensä yli 450 miljoonaa euroa. Ulkomaisten sijoitusten summa on lähes kymmenkertaistunut 2010-luvun aikana.

​Investoinnit suuntautuvat maihin, joilla on kykyä ja osaamista luoda innovaatioista globaaleja menestystarinoita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hyvän kehityksen edistämiseksi Suomi tarvitsee jatkossa yhä enemmän kasvunnälkäisiä, kunnianhimoisia ja ammattitaitoisia kotimaisia sekä ulkomaisia kasvuyrittäjiä. Laadukkaiden yritysten määrää on mahdollista kasvattaa kehittämällä yrittäjien osaamista ja panostamalla tutkimus- ja kehitystyöhön yliopisto- sekä yritystasolla.

Sääntely- ja verotusympäristön on oltava selkeä, vakaa ja johdonmukainen, jotta startupeilla ja kasvuyrityksillä olisi mahdollisimman hyvä kasvaa Suomesta käsin, ja jotta niin kotimaiset kuin kansainväliset sijoittajat näkevät Suomen otollisena maaperänä rakentaa uusia kansainvälisiä menestystarinoita. On oltava myös rohkeutta antaa luovan tuhon tehdä työtään ja samalla kohdistaa politiikkatoimia nimenomaisesti potentiaalisimpien yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Eurooppalaisen markkinakehityksen mukaisesti myös kotimaisen pääomasijoitusmarkkinan on voitava kasvaa ja kansainvälistyä. Kotimaisesta sääntelystä on raivattava pois esteet, jotka rajoittavat tarpeettomasti kotimaisten ja ulkomaisten pääomien kanavoitumista suomalaisten pääomasijoitusrahastojen kautta startupeille ja kasvuyrityksille. Näin pääomasijoittajat voivat tuoda rahoituksen lisäksi tärkeintä ja eniten kaivattua pääomaa – riskinottokykyä, verkostoja ja skaalautumisosaamista – yhä useammalle kansainvälistyvälle suomalaisyritykselle.

Kasvava pääomasijoitusala tuo verkostojensa kautta Suomeen myös lisää kansainvälisiä sijoittajia. Yli puolet startupien rahoituskierroksista, joissa on mukana kansainvälinen sijoittaja, on nimittäin tehty yhdessä kotimaisten pääomasijoittajien kanssa.

Kirjoitus on osa Kasvun eväät – Finanssiala & kumppanit -julkaisua, joka esittelee 16 kysymystä ja vastausta tulevalle kotimaiselle ja EU-vaalikaudelle finanssialan omien ja vierailevien kirjoittajien voimin. Tutustu koko julkaisuun täällä: Kasvun eväät – Finanssiala & kumppanit

Tutustu myös: Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet tulevalle vaalikaudelle