Sijoittajan riski kuuluu sijoittajalle, ei tallettajalle – tästä on pidettävä tiukasti kiinni, jos EU:hun luodaan yhteinen talletussuoja

Mitä tapahtuisi, jos pankkini ajautuisi konkurssiin? Menettäisinkö kaikki säästöni vai astuisiko jokin suurempi voima peliin? Harva tällaista asiaa tulee pohtineeksi ja tavoitteena onkin, että pankkien kasvaneet riskit havaitaan jo alkumetreillä ja hoidetaan kuntoon. Jos jokin pankki kuitenkin ajautuisi perustavanlaatuisiin vaikeuksiin, astuu talletussuojajärjestelmä peliin.

Talletussuojan tehtävänä on nimensä mukaisesti suojata tallettajien varoja, mikäli pankki ajautuisi vaikeuksiin. Talletussuojajärjestelmän on oltava sellainen, etteivät ihmiset joudu pohtimaan, ovatko heidän talletuksensa turvassa.

Tällä hetkellä talletussuoja on järjestetty EU-maissa kansallisesti. Sen pohjana on talletussuojadirektiivi, joka takaa, että tallettajien varat on turvattu suunnilleen samoilla periaatteilla kaikissa jäsenmaissa. Suomalaiset pankit ovat keränneet Suomen omaa kansallista talletussuojaa varten yli 1,5 miljardin euron pääoman. Se yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa varmistaa, että suomalaiset voivat luottaa siihen, että heidän varansa on turvattu aina 100 000 euroon asti.

Komissio antoi lainsäädäntöehdotuksen EU:n yhteisestä talletussuojasta vuonna 2015. Kun tähän asti suomalaiset pankit ovat keränneet varoja omien pankkiasiakkaidensa talletusten turvaamiseen, tulevaisuudessa ajatuksena on näiden rahojen yhdistäminen osaksi koko EU:n kattavaa talletussuojaa. Ehdotus on elänyt pitkään hiljaiseloa, koska jäsenmaiden kesken siitä ei ole löytynyt sopua. Viime aikoina asia on kuitenkin nytkähtänyt eteenpäin, kun komissio antoi noin vuosi sitten uuden ehdotuksen pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojajärjestelmien kehittämisestä. Lisäksi Euroopan parlamentti on hieman yllättäen muodostanut kantansa komission liki yhdeksän vuotta vanhaan ehdotukseen.

Uusiin suunnitelmiin on hiipinyt valuvika, jota ei siellä pitäisi olla. Sen lisäksi, että talletussuojajärjestelmän kautta korvattaisiin tallettajien varoja, sillä katettaisiin uuden ehdotuksen mukaan myös pankkeihin sijoittaneiden tappioita. Tämä tarkoittaisi, että sijoittajan riski siirtyy sijoittajalta talletussuojamaksuja maksaville pankeille ja viime kädessä pankkien asiakkaille eli veronmaksajille.

Miltä siis kuulostaisi muutos, jossa sinun talletuksesi suojataan vasta sen jälkeen, kun kriisiytyneeseen pankkiin sijoittaneiden – ja sijoituksilleen tuottoa saaneiden – tappioita on katettu? Mielestäni kuulostaa siltä, että talletussuojan alkuperäiset tarkoitusperät ovat menneet täysin vinksalleen!

======
Voitot ovat sijoittajan,
mutta tappiot ovat yhteiset -ajattelusta

pitää päästä eroon.
======

Sijoittajan riskin pitää kuulua aina sijoittajalle, ei veronmaksajille. Talletussuojassa on pidettävä kiinni sen alkuperäisestä tarkoituksesta: pankin ajautuessa konkurssiin talletussuojan tulisi turvata vain tallettajien varoja, ei sijoittajien tappioita. Voitot ovat sijoittajan, mutta tappiot ovat yhteiset -ajattelusta pitää päästä eroon.

Edellä kuvattu valuvika on suomalaisten pankkien ja niiden asiakkaiden kannalta vielä pahempi asia, jos EU:hun luodaan yhteinen talletussuoja. Silloin valuvian kustannukset koituisivat kaikkien pankkiunionin pankkien ja viime kädessä niiden asiakkaiden murheeksi. Käytännössä silloin suomalaisetkin joutuisivat maksumiehiksi, jos jonkin toisen EU-maan kriisiytynyttä pankkia ja sen sijoittajia alettaisiin pelastaa tai tukea yhteisen talletussuojan avulla.

Siksi nyt käsittelyssä olevan komission ehdotuksen sisältö  on harkittava tarkkaan. On huolehdittava, että jokaisen jäsenmaan viranomaiset valvovat tehokkaasti pankkien kuntoa ja mahdolliset kriisiytyvät pankit tunnistetaan ajoissa ja niiden toimintaan puututaan viipymättä. Talletussuojan pitää olla aina vihoviimeinen käytettävissä oleva keino, ja silloinkin sillä pitää turvata ainoastaan talletuksia, ei pankkien tai sijoittajien tappioita.

Yhteinen talletussuoja eli pankkiunionin kolmas pilari on usein nähty itsetarkoituksena Euroopassa. Mitä todennäköisimmin myös tulevalla EU-kaudella suunnitelmaa pyritään viemään eteenpäin. Jos siitä löydetään yhteisymmärrys jäsenmaiden kesken, asia alkaa olla taputeltu. Päättäjiltä vaaditaan silloin erityistä tarkkuutta siinä, millä ehdoin yhteinen talletussuoja rakennetaan. Valuvikoja ei siihen pidä jättää.

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Katso tallenne Pyöreän pöydän keskustelusta EU:n yhteisestä talletussuojasta.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan