Suomalaisten finanssipalveluiden tarjoaminen Britanniassa rajoittuu vuodenvaihteessa

Vaikka Brexitin siirtymäajan päättyminen 31. joulukuuta menee lähes huomaamatta ohi valtaosalta suomalaisia, se voi vaikuttaa esimerkiksi Britanniassa vakituisesti asuvien, mutta suomalaisia finanssipalveluita käyttävien elämään. Brexitin myötä suomalaisen finanssiyhtiön on hankittava erillinen toimilupa, jos se haluaa tarjota palveluitaan Britanniassa.

Tähän asti suomalaiset finanssiyhtiöt ovat voineet tarjota palveluitaan Britanniaan suhteellisen vapaasti koko EU:n laajuisen toimilupajärjestelmän kautta. Palvelut ovat siis pelanneet myös Britanniassa asuville suomalaisten pankkien, vakuutusyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten asiakkaille. Lainaa on voinut hakea ja sijoituksia hoitaa lähes samaan tapaan kuin Suomessa. Palvelua tarjoavan yhtiön toimipisteeseen on vain saattanut olla hieman pidempi matka.

Vuodenvaihteen jälkeen suomalaisten finanssipalvelujen tarjoaminen Britanniaan rajoittuu merkittävästi, kun Britannia putoaa pois EU:n sisämarkkinoilta ja yhteisestä toimilupajärjestelmästä. Jos suomalainen finanssiyhtiö aikoo tarjota toimilupaa edellyttäviä palveluita Britanniassa vuoden vaihteen jälkeen, on sen ensivaiheessa liityttävä mukaan Britanniassa käyttöön otettuun väliaikaiseen finanssipalveluiden tarjoamisen mahdollistavaan järjestelmään, Temporary Permissions Regimeen (TPR), tai muutoin hankkia toimilupa Britanniasta. Esimerkkilista säännellyistä finanssipalveluista löytyy Britannian finanssivalvojan verkkosivuilta.

Rajat ylittävässä palveluntarjonnassa toimilupakysymys riippuu siitä, mitä pidetään palvelun tarjoamisena Britanniassa. Tämä voi vaihdella eri finanssipalveluidenkin välillä. Joillekin finanssipalveluille voi riittää se, että asiakas asuu vakituisesti Britanniassa, kun taas joissakin tapauksissa finanssipalvelun tarjoamiseksi Britanniassa katsotaan vain, jos palveluntarjoajalla on Britanniassa esimerkiksi toimipiste tai agentti.

Siirtymäajan päättyminen ei näillä näkymin päätä kaikkia suomalaisten finanssiyhtiöiden Britanniassa vakituisesti asuville asiakkaille tarjottavia palveluita. Esimerkiksi ennen siirtymäajan päättymistä suomalaisessa pankissa avatut pankkitilit maksukortteineen toimivat myös jatkossa, samoin, kuin ennen siirtymäaikaa myönnetyt asuntoluottosopimukset jatkunevat normaalisti siirtymäajan päättymisen jälkeen.

Kaikille finanssipalveluille tilanne ei kuitenkaan ole sama. Osa suomalaisista pankeista on jo viestinyt asiakkailleen siitä, että luottokortin myöntäminen loppuu Britanniassa vakituisesti asuville asiakkaille siirtymäajan päättyessä 1. tammikuuta, ja sama kohtelu koskee monia sijoituspalveluita. Myös vakuutuksiin voi tulla muutoksia. Tarkemman tiedon saamiseksi kannattaa kääntyä oman pankin tai vakuutusyhtiön puoleen.