Tarvitaanko yritysrahoitukseen uusia välineitä?

Finanssikriisiä on seurannut valtava rahoitusalan
sääntelytulva, jonka loppua ei näy. Onkin tärkeää, että
sääntelyllä luodaan vakaasti ja luotettavasti toimiva
rahoitusjärjestelmä. Samaan aikaan tulisi kuitenkin
välttää ylisääntelyä ja sääntelystä johtuvia ei-toivottuja
sivuvaikutuksia.

​Esimerkiksi vientikaupoissa rahoituksen järjestämisestä ostajalle on tullut entistä keskeisempi osa kaupantekoa. Taustalla on se, että sääntelyn seurauksena yksityisten rahoittajien kiinnostus viennin rahoitukseen on vähentynyt. Tämä on johtanut siihen, että eri maiden vienninrahoittajien rooli on kasvanut merkittävästi.

Toisin sanoen, tässä esimerkissä sääntelyn ei-toivottuna vaikutuksena on syntynyt markkinapuute, jonka paikkaajaksi on tarvittu julkista rahoittajaa. Tavoitteena rahoitusmarkkinoita kehitettäessä tulisi olla yksityisen rahoituksen osuuden lisääminen ja julkisen rahoituksen osuuden väheneminen.

EU:ssa on vireillä useita merkittäviä rahoitusmarkkinoiden kehittämiseen tähtääviä hankkeita, kuten pääomamarkkinaunioni sekä kestävän kasvun rahoituksen toimintasuunnitelma. Nämä hankkeet ja niiden tavoitteet ovat erittäin kannatettavia. Hankkeiden toimeenpanossa on kuitenkin oltava huolellinen, ettei niistä aiheudu ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

Hyvänä sääntelyperiaatteena on, että sääntely luo vastuullisen toimintakehikon, joka on mahdollistava. Lainsäädäntöratkaisut tehdään asianmukaisiin vaikutusarvioihin perustuen ja siten, että sääntelyllä taataan tasapuoliset kilpailuedellytykset samanlaista toimintaa harjoittaville yrityksille. Ennakoitava, teknologianeutraali sekä digiaikaan ja muuttuviin olosuhteisiin soveltuva sääntely kannustaa myös osaltaan investointeihin.

Hyvänä sääntelyperiaatteena on, että sääntely luo vastuullisen ja mahdollistavan toimintakehikon

Yritysrahoituksen lähteitä on tarpeen monipuolistaa. Erityisesti pk-yritysten ulottuvilla olevia vaihtoehtoja tarvitaan lisää. Hyvän sääntelyn periaatteita noudattamalla luodaan edellytykset sille, että yritysrahoituksen uusien välineiden kehitys voi tapahtua markkinaehtoisesti.

Kirjoitus on osa Kasvun eväät – Finanssiala & kumppanit -julkaisua, joka esittelee 16 kysymystä ja vastausta tulevalle kotimaiselle ja EU-vaalikaudelle finanssialan omien ja vierailevien kirjoittajien voimin. Tutustu koko julkaisuun täällä: Kasvun eväät – Finanssiala & kumppanit

Tutustu myös: Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet tulevalle vaalikaudelle