Uusi ura odottaa – upeasta tehtävästä on osattava myös luopua

Olen kohta 13 vuotta palvellut suomalaista finanssialaa. Nyt on aika siirtyä työuralla uudelle polulle. Olen omasta aloitteestani irtisanoutunut Finanssiala ry:n toimitusjohtajan tehtävästä.

Tämä on upea tehtävä, jota olen hoitanut antaumuksella ja suurella sydämellä. Tehtävän hoitaminen ei olisi onnistunut ilman koko FA:n henkilöstön asiantuntemusta ja yhtenäistä jäsenistöä. FA on arvostettu finanssialan asiantuntija ja hyödyllinen yhteistyökumppani. Tämä FA:n sidosryhmätutkimuksen tulos kumpuaa asiantuntijoidemme monipuolisesta ja vahvasta osaamisesta.

Finanssiala ry kokoaa suomalaisen finanssialan näkemykset yhteen ja ajaa jäsentensä etua. Olemme jäsenistömme tehokkain lobbari ja vahvin äänitorvi sekä kotimaassa että Euroopassa. Tahdomme kulkea suomalaisen lobbauksen kärkijoukossa. Olemme aktiivisesti ajaneet Suomeen lobbauksen avoimuusrekisteriä, jota koskeva lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Etukenossa olemme itse jo kahden vuoden ajan julkaisseet vuosittaisen avoimuustilinpäätöksen, jossa kerromme, keitä olemme lobanneet ja mistä aiheista.

Pankit, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöt sekä sijoitusrahasto- ja rahoitusyhtiöt sekä arvopaperivälittäjät ovat modernin yhteiskunnan ydintä ja perusinfraa.  Jos finanssialan palvelut eivät toimi, ympäröivässä yhteiskunnassa ei toimi juuri mikään.  Osa alan toimijoista hoitaa lakisääteisiä sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia. Kaikella tavalla toimiala on aivan keskeinen osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Onneksi suomalainen finanssiala on sekä perusteiltaan että toiminnaltaan terve. Vastuullisen finanssitoimialan merkitys yritysten ja kotitalouksien rahoittajana, pitkäaikaisena sijoittajana sekä riskien vakuuttajana on korostunut korona-aikana ja myös nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. 

Olen saanut johtaa ja uudistaa finanssialan edunvalvontaa. Aloittaessani toimitusjohtajana Finanssialan Keskusliitossa (nimimuutos Finanssiala ry:ksi vuonna 2017) vuoden 2009 alussa järjestö oli uusi, vaikka pankkien ja vakuutusalan edunvalvontaa oli tehty jo Venäjän tsaarin ajoilta asti. Suomen Pankkiyhdistys, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, Rahoitusyhtiöiden yhdistys ja Finanssityönantajat ry:n yhdistyivät vuonna 2007 Finanssialan Keskusliitoksi. Arvopaperivälittäjien yhdistys ja Suomen Sijoitusrahastoyhdistys liittyivät mukaan vuonna 2009.

FA:n vetäjän vaihtumiselle ajankohta on nyt sopiva. FA uudistaa strategiaansa ensi vuoden aikana. Tämä työ tehdään seuraajani johdolla. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on alkanut.

Ensi vuonna pidettävien eduskuntavaalien jälkeen alkaa uusi kausi lobbauksen rintamalla, kun seuraava hallitus aloittaa uuden hallitusohjelman toteuttamisen. Käymme parhaillaan vuoropuhelua kaikkien poliittisten puolueiden kanssa tulevalla vaalikaudella tarvittavista päätöksistä. Erityisesti nykyisessä taloustilanteessa on tärkeä huolehtia finanssitoimialan kyvystä rahoittaa talouskasvua ja työllisyyttä. Tämä edellyttää sitä, että tulevalla vaalikaudella toimialan sääntelyyn ja verotukseen ei tehdä kiristyksiä. Tätä pääviestiämme vien eteenpäin FA:n toimitusjohtajana marraskuun 2022 loppuun asti.

Helsingin Ruoholahdessa 18.8.2022

Piia-Noora Kauppi