Yrittäjien työtulon määrittelyssä parannettavaa

Esko Kivisaari

Finanssivalvonta on tehnyt teema-arvion yrittäjien työtulon vahvistamisesta työeläkelaitoksissa. Havainnot ovat osin kriittisiä. Valvojan huolena on, että työeläkevakuutusyhtiöt ottavat työtulon arvioinnissa liikaa huomioon yrittäjien omat ilmoitukset, eivätkä arvioi ilmoitetun työtulon määrää kriittisesti.

Yrittäjän eläkelain mukaan eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. Finanssivalvonnan huomiot tulee ottaa vastaan vakavasti. Onhan kyse lakisääteisen sosiaaliturvan toimeenpanosta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla muutoksia yrittäjien työtulon vahvistamiseksi.  Lakiin suunnitellaan täsmennyksiä siitä, mihin tekijöihin yrittäjien työtulon vahvistaminen perustuisi. Tämä työ on erittäin tervetullutta. Se edistää yrittäjien tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua.

Yrittäjien eläketurvan tulisi ottaa huomioon muuttuvat työnteon muodot.

Finanssiala toivoo, että tämä työ saataisiin mahdollisimman nopeasti päätökseen, ja lait voimaan ilman turhia viivästyksiä. Yrittäjien työtulon nostaminen paremmalle tasolle on tärkeää paitsi eläketurvan takia myös siksi, että yrittäjän muukin sosiaaliturva määräytyy pitkälti työtulon perusteella. Maailma on muuttunut mutta yrittäjien eläketurva ei. Säännökset ja osin toimintatavat ovat pysyneet pitkälti samoina aina 70-luvun alusta. Yrittäjien eläketurvan kokonaisvaltainen tarkastelu – 50 vuoden määräaikaishuolto – olisi enemmän kuin tarpeen.

Yrittäjien eläketurvan tulisi ottaa huomioon muuttuvat työnteon muodot. Keskeisenä reunaehtona on riittävän eläketurvan takaaminen kaikenlaista yritystoimintaa tekeville. Tämä sisältää myös pienimuotoisen ja osa-aikaisen yritystoiminnan.

Yrittäjien tulee myös maksaa riittävät eläkemaksut, sillä muuten he ovat verovaroin kustannettavan takuueläkkeen varassa. Takuueläke on tarkoitettu kaikkein pienituloisempien eläkeläisten toimeentuloturvaksi.