Lausunto

Automaattista päätöksentekoa koskevan sääntelyn vaikutusten arviointi

FA:n vastaukset VM:n kyselyyn automaattista päätöksentekoa koskevan sääntelyn vaikutusten arvioimiseksi

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan