Lausunto

HE-luonnos asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat