Lausunto

HE-luonnos luottolaitoslaista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi – tietosuoja- ja EU-sääntelymuutokset

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat