Lausunto

HE-luonnos vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttaminen

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat