Lausunto

HE maksulaitoslaki, maksupalvelulaki sekä Finanssivalvonnasta annettu laki

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Infra ja turvallisuus

Kirsi Klepp

Johtava asiantuntija

Korttimaksaminen, korttimaksamisen turvallisuus ja standardointi