Lausunto

HE sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat