Lausunto

Määräyksien ja ohjeiden muutos: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Inna Aaltonen

Johtava asiantuntija

Vakavaraisuus ja viranomaisraportointi (vakuutusyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset), johdannaiset, keskusvastapuolet