Lausunto

Määräysten ja ohjeiden muutos: 5/2019 EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet

  • Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 5/2019 (EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet) muutoksista.
  • Lausuntopyyntö koski määräysten ja ohjeiden päivitystä lukujen 1,2,6,14, 16 ja 17 osalta. Lausuntopyyntö koski erityisesti ohjeita 5/2019 siten, että hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät lisätään sen osioon 6.2.2 sellaisiksi alue- ja paikallishallinnon viranomaisiksi, joiden saamisia Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan voidaan käsitellä kuten saamisia valtioilta.
  • Finanssialalla ei ole muutoksiin lausuttavaa.

Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 5/2019 (EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet) muutoksista.

Lausuntopyyntö koski määräysten ja ohjeiden päivitystä lukujen 1, 2, 6, 14, 16 ja 17 osalta.

Lausuntopyyntö koski erityisesti ohjeita 5/2019 siten, että hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät lisätään sen osioon 6.2.2 sellaisiksi alue- ja paikallishallinnon viranomaisiksi, joiden saamisia Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan voidaan käsitellä kuten saamisia valtioilta.

Finanssialalla ei ole muutoksiin lausuttavaa.

FINANSSIALA RY

Veli-Matti Mattila
Johtaja, pääekonomisti

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan