Lausunto

Valtiovarainministeriön asetusluonnos talletussuojarahaston ja talletuspankkien välisten lainasopimusten ehdoista

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat

Taloudellinen sääntely

Olli Salmi

Johtava lakimies

Pankkien vakavaraisuus, kriisinratkaisu