25. lukiolaisten Talousguru Juho Parkkulainen kertoo reseptinsä Suomen talouden parantamiseksi

TALOUSGURU

Vuoden 2023 Talousguru Juho Parkkulainen tulee Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun lukiosta Joensuusta.
  • Lukiolaisten Talousguru-finalistit vastasivat muutamilla lauseilla kysymykseen siitä, mitä Suomen talouselämässä pitäisi juuri nyt tehdä.
  • Finalistit antoivat myös näkemyksiään siihen, miten suomalaisten ja erityisesti nuorten talousosaamista voisi parantaa.
  • Tässä voittajaksi hatutetun joensuulaisen Juho Parkkulaisen vastaukset.
  • Voit tutustua koosteeseen muiden vastauksista täältä.

Kerro muutamilla lauseilla, mitä Suomen talouselämässä tulisi juuri nyt tehdä

“Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, jota tulisi edistää helpottamalla lupaprosesseja ja houkuttelemalla ulkomaista osaamista erilaisten kannustimien avulla. Julkinen talous tulee saattaa tasapainoon mahdollisimman pikaisesti paitsi rakenteellisten uudistusten myös kestävästi kohdennettujen sopeutusten kautta. Työnteon kannustimia tulisi vahvistaa ja sosiaaliturvajärjestelmää yksinkertaistaa. Tutkimus-, kehitys- ja investointimenoja tulisi lisätä ja huolehtia suomalaisten innovaatioiden kaupallistamisesta.”

Miten suomalaisten, erityisesti nuorten talousosaamista voisi mielestäsi parantaa?

“Talousosaamista voisi parantaa lisäämällä erityisesti henkilökohtaisesta taloudesta huolehtimisen ja muiden mikrotaloudellisten kokonaisuuksien käsittelyä opetussuunnitelmassa. Talousosaamista edistävien oppikokonaisuuksien määrää voisi lisätä vapaaehtoisuuteen nojaten. Talousmedia voisi osana toimintaansa edistää talousjournalismin saavutettavuutta esimerkiksi nuorelle yleisölle kohdennetuilla artikkeleilla.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan