Brexit tuo kasan kysymysmerkkejä finanssialan EU-sääntelyyn

Britannian finanssimarkkinoilla on ollut merkittävä rooli EU:n finanssiyhtiöiden rahoitusjärjestelyissä ja palveluiden infrastruktuurissa. Kuva: Shutterstock.com

Finanssipalvelut eivät ole mukana EU:n ja Britannian jouluaattona tekemässä kauppa- ja yhteistyösopimuksessa. Britannian finanssimarkkinoilla on ollut merkittävä rooli EU:n finanssiyhtiöiden rahoitusjärjestelyissä ja palveluiden infrastruktuurissa.

Vasta ehkä lähivuosien aikana nähdään, mihin suuntaan Britannian finanssisääntelyä ollaan kehittämässä. Pääministeri Boris Johnsonin mukaan Britannia aikoo soveltaa vapauttaan poiketa EU-sääntelystä. Ei ole tiedossa, miten ja missä asioissa, ja se voikin aiheuttaa runsaasti epävarmuutta. Finanssialan toiminnan edellytyksiä ja vakavaraisuutta koskevan sääntelyn kehitys on siis pitkälti kysymysmerkki. Tulevina vuosina myös nähdään, miten EU haluaa vastata omassa sääntelyssään mahdolliseen Britanniasta tulevaan kilpailuun.

”Miten Britannia päättää seurata vaikkapa ensi vuonna annettavaa komission ehdotusta vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevasta Solvenssi II -sääntelystä? Tai miten Britannia panee ensi vuonna täytäntöön pankkien vakavaraisuussääntelyä uudistavan Basel III-paketin?”, toteaa Finanssiala ry:n EU-asioista vastaava johtaja Mari Pekonen-Ranta.

Välttämättömästä sääntelystä luodaan EU:n ja Britannian välille vastaavuussäännöksiä eli niin sanottuja ekvivalenssipäätöksiä. Mekanismissa molemmat osapuolet toteavat, että lainsäädäntö on riittävän samankaltaista, jotta finanssipalvelut saavat liikkua EU:n ja Britannian välillä sisämarkkinoiden kaltaisesti. Tällainen ekvivalenssipäätös on jo tehty määräaikaisena esimerkiksi johdannaisten selvityksestä. Iso osa EU:n finanssiyhtiöiden johdannaiskaupasta selvitetään Lontoossa, eikä korvaavia järjestelmiä täysin vielä ole EU:ssa. Järjestely on siis nähty välttämättömäksi markkinoiden vakaudelle ja toiminnalle. Tämänkin vastaavuuspäätöksen jatko on kuitenkin ratkaistava tänä vuonna.

”Ekvivalenssipäätösten ongelmaksi on nähty, että kumpikin osapuoli voi purkaa päätöksen milloin tahansa. Tämä aiheuttaa epävarmuutta sääntely-ympäristöön. Lisäksi ekvivalenssipäätöksiä ei suinkaan olla tekemässä kaikista direktiiveistä vaan vain vakauden kannalta välttämättömistä toimista. Sääntelystä tulee siis tilkkutäkki.”

Ekvivalenssipäätöksistä tehdään maaliskuussa yhteinen pöytäkirja, joka saattaa tuoda asioihin selvyyttä. Pekonen-Rannan mukaan kokonaisuus on kuitenkin niin massiivinen, ettei koko ekvivalenssikenttää voida maaliskuuhun mennessä ratkaista.

Vaikutuksia myös asiakkaille

Brexit vaikuttaa myös Britanniassa vakituisesti asuvien, mutta suomalaisia finanssipalveluita käyttävien asiakkaiden elämään. Suomalaiset finanssiyhtiöt eivät enää voi automaattisesti tarjota palveluitaan Britanniaan. Sama koskee brittiläisten yhtiöiden palveluita EU-maihin. Jos suomalainen finanssiyhtiö aikoo tarjota toimilupaa edellyttäviä palveluita Britanniassa, sen on hankittava erillinen toimilupa.

Tämänhetkisen käsityksen mukaan ennen siirtymäajan päättymistä suomalaisessa pankissa avatut pankkitilit maksukortteineen toimivat myös jatkossa, samoin, kuin ennen siirtymäaikaa myönnetyt asuntoluottosopimukset jatkunevat normaalisti.

Kaikille finanssipalveluille tilanne ei kuitenkaan ole sama. Osa suomalaisista pankeista on jo viestinyt asiakkailleen siitä, että luottokortin myöntäminen loppui Britanniassa vakituisesti asuville asiakkaille 1. tammikuuta, ja sama koskee monia sijoituspalveluita. Myös vakuutuksiin voi tulla muutoksia. Tarkemman tiedon saamiseksi kannattaa kääntyä oman pankin tai vakuutusyhtiön puoleen.