Eläkejärjestelmälle vahva kannatus – oma säästäminen täydentää

Suomalainen eläkejärjestelmä sai tuoreessa kyselyssä vahvan kannatuksen kansalaisilta. Nykyistä työeläkejärjestelmää voisi silti hyvin täydentää yksilön omalla varautumisella ja säästämisellä yhä pidempiin vanhuuden päiviin.

Telan, Kelan ja suurimpien eläkeyhtiöiden teettämässä ja 13.7. julkaistussa kyselyssä selvitettiin suomalaisten mielipiteitä eläkejärjestelmästä vastakohtaisten väittämäparien avulla. Nykyinen lakisääteinen, ansiosidonnainen ja rahoituksen osalta sukupolvien väliseen yhteisvastuuseen perustuva malli sai tuntuvan kannatuksen.

Finanssiala ry:n vt. toimitusjohtaja Esko Kivisaarta tulos ei yllätä.

”Nykyinen työeläkejärjestelmä toimii hyvin ja maksaa kansalaisille heille kuuluvat eläkkeet. Sen sijaan olisi yllättävää, jos kokonaan päinvastainen malli saisi yhtäkkiä suuren kannatuksen”, Kivisaari toteaa.

Työeläkejärjestelmä ei sulje omaa säästämistä pois

Suomalaisilla on vahva käsitys myös siitä, että vanhuuden päiviin on hyvä varautua lakisääteisen eläkkeen lisäksi itse. Finanssialan viime vuotisen, kahden vuoden välein toistuvan vakuutustutkimuksen tulosten mukaan kolme neljästä suomalaisesta on sitä mieltä, että omaehtoisen varautumisen on oltava nykyistä helpompaa ja houkuttelevampaa.

”Suomalaiset ovat varautuneet vanhuuteen esimerkiksi säästämällä omistusasuntoon tai hankkimalla sijoitusvarallisuutta. Valtion soisi tukevan näitä ihmisten eteenpäin katsovia ponnisteluja”, Kivisaari toteaa.

Nykyinen työeläkejärjestelmä on suunniteltu kattamaan kohtuullisesti tavallisen elämän kustannukset silloin, kun ei enää olla työssä. Sitä ei kuitenkaan ole suunniteltu kattamaan kaikkia niitä kuluja, joita aiheutuu vanhenemisesta: erilaisia hoivapalveluita tai apua tavallisissa arjen askareissa joihin vanhuksen omat voimat eivät riitä.

”EU-tasolla on niin ikään tunnistettu tarve kannustaa omaehtoiseen varautumiseen”, Kivisaari sanoo viitaten EU-komission hiljattaiseen esitykseen yhteiseurooppalaisen lisäeläketuotteen luomisesta.

”Siinä esityksessä on vielä paljon avoimia kysymyksiä, mutta asenne on oikea. Oma säästäminen vanhuuden varalle on tehtävä kansalaisille helpoksi. Samaa asennetta toivoisi olevan myös Suomessa valtiotasolla.”