Eläkkeelle jääminen lykkääntyy, ja eläkkeellä tehdään myös töitä

27 prosenttia Vakuutustutkimuksen vastaajista varautu täydentämään eläkeajan toimeentuloaan tekemällä ansiotyötä. Kuva: Shutterstock.com

Valtaosa ikääntyneistä lykkää eläkkeelle siirtymistään ja jatkaa työuraansa aiempaa pidempään, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) selvityksestä. Eläkkeelle siirtyminen lykkäytyy samaa tahtia kuin vanhuuseläkeiän alaraja nousee.

Eläkeläisten työnteon lisääntyminen ilmenee Finanssiala ry:n lokakuun alussa julkaisemasta Vakuutustutkimuksesta. 27 prosenttia vastaajista kertoo varautuneensa tai aikovansa varautua täydentämään eläkeajan toimeentuloaan tekemällä ansiotyötä eläkkeellä. Osuus on 5 prosenttiyksikköä isompi kuin kaksi vuotta sitten.

Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee ikäluokasta toiseen kolmen kuukauden portain. Vuonna 2018 vanhuuseläkkeen alaikäraja nousi 63 vuoteen ja 3 kuukauteen. Viime vuonna se nousi jo 63 ja puoleen vuoteen, kun ensimmäiset vuonna 1956 syntyneistä saavuttivat oman ikäluokkansa vanhuuseläkeiän.

Molemmat korotukset ovat siirtäneet eläkkeelle siirtymisen huippukohtaa kolmella kuukaudella edellisvuodesta, ETK:n selvityksestä ilmenee. Vanhuuseläkeiän alarajan nostaminen ei ole kuitenkaan lisännyt ikääntyneiden työttömyyttä.

ETK:n tiedote