EU-standardi vihreille joukkolainoille on kannatettava – liikkeelle lasketut joukkolainat vapautettava myöhemmistä muutoksista

Kuva: Shutterstock
  • Komissio esittää EU-asetukseen perustuvaa standardia vihreille joukkolainoille (green bond).
  • Finanssiala pitää EU-taksonomiaan perustuvaa velkakirjastandardia hyvänä ajatuksena.
  • Ongelma on, että taksonomiamäärittelyt muuttuvat ajan myötä. Muutokset eivät saisi vaikuttaa jo aiemmin liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vihreään statukseen.

Markkinoilla on jo tällä hetkellä useita vihreitä joukkovelkakirjalainoja, joiden vihreys perustuu erilaisiin vapaaehtoisiin malleihin. Olisi sijoittajalle selkeämpää, jos vihreälle joukkolainalle olisi selkeä EU:n oma standardi, jota pitäisi noudattaa, jos haluaa markkinoida velkakirjaansa eurooppalaisena vihreänä joukkolainana.

”Ehdotus on hyvä ja järkevä. Standardin sitominen kestävyyden luokitusjärjestelmään eli taksonomiaan varmistaa yhdenmukaisuuden ja toisaalta erottaa sen muista markkinoilla olevista vihreistä joukkolainoista”, sanoo Finanssiala ry:n vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi.

Komissio esittää, että eurooppalaisilla vihreillä joukkolainoilla voisi rahoittaa ainoastaan taksonomian mukaisia kohteita tai sellaisia kohteita, jotka saatetaan taksonomian mukaiseksi 10 vuoden sisällä.

Ehdotuksen ongelmana on se, että taksonomiakriteerit muuttuvat ajan myötä. Siten vihreä joukkolaina uhkaa menettää statuksensa, jos taksonomiaa muutetaan joukkolainan liikkeellelaskun jälkeen.

”Rahoitusmarkkinoilla sellainen arvopaperi, jonka status uhkaa muuttua ennalta-arvaamattomalla tavalla, ei ole houkutteleva kenellekään: ei lainanottajalle, liikkeeseenlaskijalle eikä sijoittajalle”, Kamppi huomauttaa.

Finanssiala ehdottaa esitykseen muutosta, että velkakirjat, jotka ovat olleet kriteerien mukaisia liikkeeseenlaskuhetkellä, vapautetaan muutoksista, joita taksonomiakriteereihin myöhemmin tehdään.

”Joukkolainoilla rahoitetaan usein esimerkiksi isoja infrastruktuurihankkeita, joiden rakennusaika voi olla yli kymmenen vuotta. Ei ole mahdollista pistää rakennussuunnitelmia ja hanketta uusiksi kesken kaiken tai yhtäkkiä lähteä etsimään velkakirjalle uusia lainoitettavia kohteita.”

Komission ehdotus on nyt normaalissa lainsäädäntökäsittelyssä, ja parlamentti ja neuvosto muodostavat kantojaan siihen. Eurooppalaisten vihreiden joukkolainojen taksonomianmukaisuutta valvomaan tarvitaan riippumaton varmentaja. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ESMAlle on esitetty roolia varmentajien valvojana.