FA:n Ahosniemi: Varainsiirtoveron alentaminen on oikea toimenpide

FINANSSIALA KANNATTAA KEVENNYSTÄ

Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala toivottaa tervetulleeksi hallituksen esityksen varainsiirtoveron alentamisesta.

Hallitus esittää varainsiirtoverolakia muutettavaksi seuraavasti:

  • Kiinteistöjen varainsiirtoveroprosentti laskee 4 prosentista 3 prosenttiin.
  • Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveroprosentti laskee 2 prosentista 1,5 prosenttiin.
  • Muiden arvopapereiden varainsiirtovero alenee nykyisestä 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin.

FA:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemen mukaan asuntomarkkinoiden kannalta on tärkeää, että uusia veroprosentteja sovelletaan tästä päivästä lähtien (12.10.2023), vaikka lain on tarkoitus tulla voimaan vasta vuoden vaihteessa.

Hallituksen esittämä varainsiirtoverokantojen alentaminen koskee kiinteistöjä, asunto-osakkeita ja muita arvopapereita. Lisäksi hallitus esittää ensiasuntojen varainsiirtoverovapauden poistamista.

Ahosniemi toteaa, että varainsiirtoveron alentaminen on hyvä asia sekä suhdanne- että rakenteellisessa mielessä. Sillä edesautetaan nyt asuntomarkkinoilla olevan lukon aukeamista ja tuetaan työvoiman liikkuvuutta. ”Varainsiirtoverolla on tutkimusten mukaan ollut kotitalouksien muuttamista jarruttava vaikutus. Tämä on haitannut työllisyyden ja talouden kasvua. Varainsiirtoveron alentaminen lieventäisi toteutuessaan tätä vaikutusta.”

Hallituksen esityksen mukaan varainsiirtoverotusta koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa, mutta veroprosentteja sovelletaan takautuvasti hallituksen esityksen antamispäivästä 12.10.2023 alkaen.

Ensiasunnon ostajan ei ole tarvinnut tietyin edellytyksin maksaa varainsiirtoveroa. Hallitus esittää nyt tämän varainsiirtoverovapauden poistamista. Muutosta sovellettaisiin 1.1.2024 lähtien. Loppuvuonna 2023 tehdyt ensiasuntojen kaupat ovat vielä verottomia.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan