FA:n Arno Ahosniemi: Hallituksen sitouduttava rasismin vastaiseen työhön, jotta hallitusohjelmaa päästään toteuttamaan

Syrjimättömyys on kaikkien suomalaisen ja täällä olevien ulkomaalaisten oikeus, painottaa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi. Kuva: Jukka Rapo.
  • Nykyinen hallitusohjelma sisältää hyviä aineksia, joilla toivottavasti saadaan vauhditettua talouskasvua ja työllisyyttä.
  • Kestävä hyvinvointiyhteiskunta rakentuu sekä vastuulliseen taloudenhoitoon että työhön ja yrittäjyyteen kannustamiseen.
  • On kaikella tavalla varmistettava, että Suomi säilyy myös houkuttelevana ja turvallisena investointi- ja sijoituskohteena.

”Peruspilarina on oltava rasismin ja syrjinnän torjuminen sekä yhdenvertaisuuden edistäminen. Syrjimättömyys on kaikkien suomalaisen ja täällä olevien ulkomaalaisten oikeus. Yhdenvertaisuuden toteutuminen on myös jokaisen työntekijän, yrityksen ja työnantajan etu”, Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi painottaa.

”Näiden perusasioiden on oltava ehdottomasti kunnossa, jotta hallitus voi edetä menestyksekkäästi ohjelmansa toteuttamisessa”, Ahosniemi sanoo.

Suomalainen finanssiala toivoo, että Petteri Orpon hallitus ottaa uuden alun yhteiselle työlleen, kun se kokoontuu rasismin vastaista työtä ja yhdenvertaisuutta käsittelevään seminaariinsa keskiviikkona 16.8. Finanssiala ry yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliiton lausuntoon hallituksen tiedonannosta, että maahanmuuttajan ja hänen perheensä on voitava kokea itsensä tasavertaiseksi kaikkialla yhteiskunnassamme.

Suomi tarvitsee kipeästi työperäistä maahanmuuttoa. Työikäisen väestön osuuden jatkuva väheneminen vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen ja yritysten toimintaedellytykset. Esimerkiksi uudistuva finanssiala tarvitsee jatkuvasti ulkomaisia osaajia kehittämään palveluita. On välttämätöntä, että maahanmuuttajat tuntevat olevansa tervetulleita Suomeen.

Finanssiala on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta. Monimuotoisuus on voimavara, jolla voimme lisätä innovaatioita, parantaa päätöksentekoa sekä edistää yritysten menestymistä myös kansainvälisesti. Työyhteisössä monimuotoisuuden hyödyntäminen edellyttää erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä. Jokaisen yksilön vastuulla on erilaisuutta salliva ja arvostava kulttuuri.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan