FA:n Kauppi patistaa eduskuntavaaliehdokkaita paljastamaan EU-korttinsa

Pääministerin yksi tärkeimmistä tehtävistä on Suomen EU-politiikan johtaminen. On erikoista, kuinka vähän EU-asiat ovat korostuneet vaalien alla käytävässä keskustelussa ja puolueiden puheenjohtajien – mahdollisten pääministeriehdokkaiden – ulostuloissa. Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi patistaa poliitikkoja tuomaan julkiseen keskusteluun näkemyksiä muun muassa EMU:n tulevaisuudesta ja pankkiunionista.

”Suomen EU-politiikan linjat vetää eduskunta eikä suinkaan europarlamentti”, Kauppi muistuttaa. ”Eduskunnan päätettävänä on esimerkiksi suhtautuminen talous ja rahaliitto EMU:n tulevaisuuteen ja pankkiunionin loppuunsaattamiseen. Tätä päätöksentekoa johtaa pääministeri.”

Finanssiala ry:n hallitusohjelmatavoitteiden mukaan EMU:n on nojattava nykyistä enemmän markkinakuriin ja jäsenmaiden oman vastuun korostamiseen. Pankkiunionin yhteisvastuun lisäämisessä on edettävä varovasti. Finanssimarkkinat on pidettävä vakaina ja luotettavina.

”Yhteisvastuun nopea laajentaminen saattaisi johtaa epäoikeudenmukaiseen taakanjakoon. Hyvin asiansa hoitaneet tahot, kuten suomalaiset pankit ja niiden asiakkaat, joutuisivat helposti maksajiksi”, Kauppi toteaa.

Finanssiala ry:n puoluejohtajille lähettämässä kyselyssä yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat olivat EMU-asioissa FA:n kanssa pitkälti samoilla linjoilla: Jokaisen jäsenmaan on kannettava vastuu omasta taloudestaan ja sen kestävyydestä.

”Yhteisvastuuta talous- ja raha-asioissa ei voida lisätä, ellei riskejä ensin vähennetä ja markkinakurista pidetä kiinni. Yhteisvastuuta voidaan lisätä, kunhan pankit saadaan noudattamaan samoja sääntöjä”, toteaa kokoomuksen Petteri Orpo perusteluissaan.

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari arvioi, että edellytykset pankkiunionin loppuunsaattamiselle ovat kohentuneet, kun pankkien vakavaraisuus on parantunut ja ongelmaluottojen määrä pankkien taseissa on paikoin vähentynyt.

Vasemmistoliiton Li Andersson kritisoi, että jäsenmailla on varsin vähän talouspoliittista liikkumavaraa, etenkin laskusuhdanteessa. Anderssonin mukaan se vaikeuttaa jäsenmaiden oman vastuun toteuttamista.

FA:n Kaupin mukaan Suomi on toiminut EMU-neuvotteluissa tähän asti oikeansuuntaisesti vaatimalla riskien vähentämistä ennen kuin voidaan alkaa puhua riskien jakamisesta.

”Suomen on jatkossakin oltava mukana EMU:n ytimessä. Vaaleihin valmistautuvien ehdokkaiden olisi tärkeää tehdä selväksi, mihin suuntaan Suomen EU-politiikkaa halutaan viedä”, Kauppi summaa.

Lue lisää puoluejohtajien vastauksista.