FA:n Kivisaari: Data helpottaa vakuutustoimintaa, mutta sillä on myös vaaransa

Kuva: Shutterstock
  • Digitaalisuus mahdollistaa suurten tietomassojen hyödyntämisen vakuutusalalla.
  • Tietomassojen hyödyntämiseen tarvitaan kattavat eettiset pelisäännöt.

Muun muassa datankäytön etiikka on aiheena Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPAn konferenssissa 13.-15. syyskuuta. Konferenssin teemana on vakuutussektori koronakriisin jälkimainingeissa.

Vakuutusala on ollut kaikenlaisen tiedon ja tietoteknologian suurkäyttäjä koko historiansa ajan. Digitaalisessa muodossa olevan datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti ja sen käsittely nopeutuu samalla, kun kustannukset alenevat. Data helpottaa vakuutustoimintaa, mutta sen käyttö vaatii erityisen tarkkaa eettistä pohdintaa.

”Perinteisesti esimerkiksi tapaturmavakuutusasiakkaalla on omasta tilanteestaan paremmat tiedot kuin vakuuttajalla: hän tuntee oman tapaturma-alttiutensa parhaiten. Kun vakuutusyhtiön keräämä data kasvattaa vakuuttajan tiedonsaantimahdollisuuksia, saattaa tilanne kääntyä epäreilulla tavalla vakuuttajan eduksi”, toteaa EIOPAn konferenssin paneeliin osallistunut Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Datan ja analytiikan tehtävänä on lisätä vakuutusyhtiön liiketoimintaa ja pienentää riskejä. Kun tämä menee liian pitkälle, ei vakuutuksen ottaminen enää palvele asiakasta. Kivisaari kutsuu näin toimivaa teknologiaa matemaatikko Cathy O’Neiliä mukaillen termillä weapon of math destruction.

”Vakuutustoiminnan onnistumista pitää arvioida sillä, miten se ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää aukkoja vakuutusturvassa. Kun vakuutus onnistuu perustehtävässään jakaa riski vakuutuksenottajien kesken, se voi tehdä kestävää hyvää tulosta.”

”Vakuutustoiminnan onnistumista pitää arvioida sillä, miten se ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää aukkoja vakuutusturvassa.”

ESKO KIVISAARI, varatoimitusjohtaja