FA:n lainsäädäntötiimin uudet vahvistukset nauttivat kulttuurista, kansainvälisyydestä sekä monimutkaisista sääntelykokonaisuuksista

Lakimies Lidia Blanco Sequeiroksen (vas) vastuulla on muun muassa arvopaperilainsäädäntö. Venla Voutilainen on kestävä rahoituksen asiantuntija. Kuvat: Jukka Rapo
  • Finanssiala ry:n lainsäädäntöryhmässä on marraskuussa aloittanut kaksi uutta työntekijää.
  • Lakimies Lidia Blanco Sequeiroksen vastuulla on muun muassa arvopaperilainsäädäntö.
  • Kestävän rahoituksen asiantuntijan Venla Voutilaisen vastuulla on kestävä rahoitus.

Pohjois-Suomesta lähtöisin olevalla juristilla Lidia Blanco Sequeiroksella on työkokemusta muun muassa asianajotoimiston rahoitustiimistä, jossa enimmäkseen käytiin läpi erilaisten suurien infrastruktuuriprojektien rahoitusehtoja. Kun kutsu finanssialalle tuli, Blanco Sequeiros punnitsi nopeasti finanssilobbarin työn etuja.

”Finanssiala ja rahaliikenne liittyy kaikkeen mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Kun ymmärtää finanssialaa, ymmärtää paremmin myös ympäröivää maailmaa. FA:ssa pääsen myös työskentelemään laajempien sääntelykokonaisuuksien parissa – asianajotoimistossa juristi keskittyy enemmän spesifimpään sääntelyyn”, Blanco Sequeiros sanoo.

Lainsäädäntökokonaisuuksista Blanco Sequeirosin työpöydällä FA:ssa ovat muun muassa rahoitusmarkkinoita sääntelevä MiFID II -direktiivi ja EU:n arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn konsultaatiot.

”Joskus asianajotoimistossa iso kuva sääntelystä, siihen vaikuttamisesta ja sen merkityksistä voi jäädä kapeaksi. Uskon sääntelykokonaisuuksiin vaikuttamisen sopivan minulle erinomaisesti, koska pidän siitä, että hahmotan kokonaisuudet sääntelyn taustalla.”

Kestävää rahoitusta Tansaniassa

Venla Voutilainen on kotoisin Oulaisista ja ennen FA:ta hän työskenteli ulkoministeriössä kehityspolitiikan parissa. Uransa alussa hän vietti kaksi vuotta Tansaniassa, jossa hän vastasi kehitysyhteistyöhankkeiden ohjauksesta ja auttoi suomalaisia yrityksiä alueen markkinoille.

FA:ssa Voutilainen vastaa kestävän rahoituksen edunvalvonta-asioista. Edellisessä tehtävässään hän vastasi kehittyville markkinoille vaikuttavuussijoituksia tekevän Finnfundin omistajaohjauksesta. Samaa teemaa sivuaa myös nykyinen työ.

”Kehitysrahoituksessa toiminnan ja tulosten kestävyys on jo kaiken toiminnan lähtökohta. Rahoittajat varmistavat ja valvovat, että sijoitetut rahat todella menevät kestävään toimintaan, ja yritykset hyötyvät saadessaan pitkäjänteistä ja kärsivällistä rahoitusta. Kestävän rahoituksen taksonomia onnistuessaan luo samantyyppisen kannustimen niin rahoittajille kuin yrityksille; avoin ja kestävä liiketoiminta houkuttaa rahoitusta edullisilla ehdoilla”, Voutilainen toteaa.

Julkisella rahalla tehtävä kehitysyhteistyö on kuitenkin vain murusia verrattuna siihen, kuinka paljon yksityistä rahaa tarvitaan kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n toteutumiseen. OECD:n arvion mukaan koronapandemia syvensi kestävän rahoituksen tavoitteiden saavuttamisen rahoitusvajetta entisestään 4,2 biljoonaan dollariin vuodessa kehittyvissä maissa.

Tämän vajeen kuromisessa umpeen finanssiala on keskeisessä asemassa.

”Rahoitusvajeen kattamiseen riittäisi, jos vain runsas prosentti pankkien, institutionaalisten sijoittajien ja varallisuudenhoitajien hallinnoimista sijoitusvaroista kohdennettaisiin SDG-tavoitteiden saavuttamiseen. Muutos kestävämpään sijoittamiseen kiihtyy koko ajan. On mahtavaa olla osana tätä murrosta.”

Kulttuurilobbarit

Sekä Voutilainen että Blanco Sequeiros nimeävät itsensä kulttuuriharrastajiksi. Blanco Sequeiros laulaa kuorossa, käy paljon taidemuseoissa ja näyttelyissä sekä lukee. Esimerkiksi hiljattain julkaistuja Finlandia-palkintoehdokkuuksia hän seurasi tiiviisti. Lisäksi maittaa juoksu ja vastuullinen matkailu.

”Kun tuleva pomoni FA:ssa haastatteli minua videopuhelulla, olin müncheniläisen hostellin yleisessä huoneessa. Haastattelun keskeytti välillä se, kun piti väistellä siivoojaa”, Blanco Sequeiros kertoo.

Voutilainen viettää vapaa-aikaansa muun muassa ratsastaen ja tanssien. Hän myös soittaa saksofonia ja klarinettia. Osan vapaa-ajasta haukkaa myös yritysvastuun sivuainekokonaisuus, jota Voutilainen opiskelee Hankenilla. Myös kansainvälisyys on kehityspolitiikan ammattilaisen sydäntä lähellä.

”Tällä hetkellä suuresta maailmasta muistuttavat ehkä eniten kaksi Tansaniasta tuotua kissaa, jotka tuossa etäkonttorilla pyörivät.”