FA:n uusi johtava asiantuntija Terhi Valtonen valvoo, että sijoittajan etu ja vastuullisuus toteutuvat sijoittajansuojasääntelyssä

Terhi Valtosella on vankka kokemus vastuullisuusasioiden hoidossa, ja hän tuo vastuullisuusnäkökulmaa moniin lainsäädäntöhankkeisiin.
  • Terhi Valtonen on aloittanut Finanssiala ry:ssä johtavana asiantuntijana.
  • Valtosen vastuualueena on erityisesti sijoittajansuojaan liittyvä sääntely.
  • Valtonen on aiemmin työskennellyt muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä, OP Ryhmässä sekä konsulttiyritys Ecobiossa.

Finanssiala ry:ssä (FA) johtavana asiantuntijana aloittaneen Terhi Valtosen keskeinen vastuualue on Retail Investment Strategyksi nimetty EU-komission esitys vähittäissijoittajan suojaa koskevan sääntelyn uudistamiseksi.

”Uudistuksen tavoitteet vahvistaa sijoittajan suojaa ovat kannatettavia, mutta esitys puuttuu liikaa markkinoiden toimivuuteen muun muassa hintasääntelyllä”, Valtonen sanoo.

Valtosen tehtävä edellisessä työpaikassa oli tuottaa kestävään kehitykseen liittyviä asiantuntijapalveluita ja auttaa asiakasyrityksiä esimerkiksi uuden sääntelyn mukaisessa kestävyysraportoinnissa. Vastuullisuuden ja kestävyyden huono huomiointi on toinen seikka, josta FA kritisoi komission sijoittajansuojasääntelyehdotusta.

”Esityksessä keskitytään liian tiukasti sijoitustuotteiden hintoihin ja unohdetaan, että sijoittajalla on myös henkilökohtaisia sijoitustavoitteita ja muitakin kriteereitä, kuten sijoituksen kestävyys tai riskit. Tämä vähentää muiden seikkojen painoarvoa sijoitustuotteen valinnassa ja todennäköisesti heikentäisi monipuolisten sijoitustuotteiden valikoimaa ja erilaisten kestävien sijoitustuotteiden saatavuutta. Lisäksi keskittyminen kuluihin hämärtää sitä, että myös yksinkertaisessa tai pienikuluisessa sijoitustuotteessa voi olla korkea riski.”

Sijoittajansuojasääntelyn uudistus on syksyn aikana eduskunnassa käsiteltävänä. FA:n keskeinen viesti on, että Suomen on varmistettava jatkoneuvotteluja varten riittävä liikkumavara lainsäädäntöhankkeen käsittelyn aikana ilmenneiden sisällöllisten muutostarpeiden sekä kansallisten erityisolosuhteiden huomioimiseksi.

”EU-markkina on niin heterogeeninen, että monien maiden sijoittajille ja yhtiöille tiukentuva sääntely heikentäisi markkinan toimintaa sekä tuotteiden saatavuutta ja valikoimaa.”

Pesismailalla varustettu valejuristi

Valtonen harrastaa pesäpalloa sekä vapaa-ajallaan että Finanssiala ry:n paidassa. FA:n joukkue osallistuu nyt syksyllä Kiertotalous Open -pesisturnaukseen ja kohtaa jo toista kertaa finanssiviranomaiset leikkimielisessä ottelussa. Viime vuoden ottelu päättyi viranomaisten ei-kovin-niukkaan voittoon. Lisäksi Valtonen joogaa päivittäin, useimmiten kahden kissansa kanssa.

”Vähintään makaan matolla selälläni vähän aikaa. Kissat yleensä kiehnäävät ympärillä tönien ja kehräten.”

Valtonen oli jo ennen FA-pestiään tiiviissä yhteistyössä Finanssiala ry:n kanssa sekä OP Ryhmässä että sosiaali- ja terveysministeriössä. FA oli luonteva työpaikka, sillä moni kollega oli jo entuudestaan tuttu. Vaikka Valtosen työ on jo pitkään sisältänyt lainsäädännön valmistelua ja hän työskentelee FA:ssa lainsäädäntöryhmässä, hän ei ole juristi.

”Olen hallintotieteilijä Vaasan yliopistosta. Valejuristi siis.”

Valejuristilla on vankka kokemus vastuullisuusasioiden hoidossa, ja hän tuo vastuullisuusnäkökulmaa moniin lainsäädäntöhankkeisiin. Finanssialalla on keskeinen rooli vihreässä siirtymässä – kanavoida rahavirtoja kestävään toimintaan.

”Kaikki merkit kertovat siitä, että ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia sijoittamaan varojaan kestävästi ja ottamaan selvää, toimiiko kohteena oleva yritys vastuullisesti. Tätä kehitystä on syytä edistää kaikin keinoin”, Valtonen summaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan