Finanssiala: Hallituksen aloittama työ finanssialan kasvustrategiasta tarpeen – sääntelyn kokonaisarviointi on pidettävä tiukasti mukana

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi ja hallituksen puheenjohtaja Sara Mella.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan Suomeen ”laaditaan finanssialan kasvustrategia, jonka osana toteutetaan rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarviointi”​. Elinkeinoministeri Wille Rydman on asettanut 26.2.2024 työryhmän laatimaan kasvustrategiaa.  

Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtaja Sara Mella pitää tarpeellisena, että hallitus alkaa valmistella finanssialan kasvustrategiaa, joka tavoitteena on muun muassa selvittää, kuinka finanssiala voisi edistää nykyistä vahvemmin kestävää talouskasvua ja samalla luoda lisää työtä ja verotuloja Suomeen.​

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi on nimitetty kasvustrategian seurantaryhmän jäseneksi.

”Suomalainen finanssitoimiala on vahvasti sitoutunut antamaan oman asiantuntemuksensa työhön. Pidämme tärkeänä, että työ linkitetään tiiviisti EU:n pääomamarkkinoiden kehittämiseen. Toivomme myös, että kasvustrategia tunnistaa finanssialan kasvupotentiaalin ja uudet liiketoimintamahdollisuudet”, Ahosniemi sanoo.

Hallitusohjelman mukaan riittävällä sääntelyllä on tärkeä rooli rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaajana, mutta samalla on huolehdittava, ettei velvoitteilla nosteta rahoituksen hintaa tai saatavuutta kohtuuttomasti.

Sara Mella muistuttaa, että keskeinen osa kasvustrategiaa on hallituksen lupaama rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarvio. ”Suomen kilpailukyvystä huolehditaan parhaiten, kun sääntely on mahdollisimman yhdenmukaista tärkeimpien verrokkimaiden kanssa ja kun EU:sta tulevan rahoitusmarkkinasääntelyn päälle ei luoda kansallista tarpeetonta lisäsääntelyä. 

Strategian taustaksi työryhmä laatii arvion finanssialan roolista talouskasvuun vaikuttavana tekijänä Suomessa viimeksi kuluneiden 10–15 vuoden aikajänteellä sekä arvion sääntelyn vaikutuksesta rahoitusmarkkinoiden toimintaan.

Mellan mukaan katse strategian valmistelussa on pidettävä tulevaisuudessa. ”Finanssitoimiala vauhdittaa parhaiten kasvua ja työllisyyttä, kun alaan kohdistuva sääntely on järkevällä ja maltillisella tasolla eikä lisäsääntelyllä luoda uusia rasitteita.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan