Finanssiala kummastelee IMF:n näkemystä Suomen pankkisektorista – pankkien maksuvalmius on vahva ja sääntely jo valmiiksi paikallaan

Suomalaiset pankit ovat olleet aktiivisia ja pitäneet hyvää huolta varainhankinnastaan koronapandemian aikana. Kuva: Shutterstock
  • Kansainvälinen valuuttarahasto IMF pitää Suomen pankkijärjestelmää kestävänä, kannattavana ja hyvin pääomitettuna.
  • Tästä huolimatta IMF on sitä mieltä, että suomalaispankkien olisi vahvistettava maksuvalmiuttaan.
  • Merkittävä osa viime vuosien sääntelystä on keskittynyt pankkien maksuvalmiuden ja varainhankinnan vahvistamiseen.
  • Myös Finanssivalvonnan analyysi osoittaa, että suomalaispankkien maksuvalmius on hyvällä tasolla.

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n Suomessa vieraillut asiantuntijaryhmä antoi 18.11.2022 lausuntonsa Suomen talouden tilasta ja rahoitussektorin vakaudesta. Lausunto perustuu keskusteluihin, joita IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen, kuten Finanssiala ry:n (FA) kanssa. FA:n asiantuntija Jussi Kettunen on laatinut raportin finanssialan näkemyksistä IMF:n lausuntoon. Linkki raporttiin on uutisen lopussa.

IMF:n lausunnon mukaan Suomen pankkijärjestelmä on yleisesti ottaen kestävä, sillä se on hyvin pääomitettu ja sen toiminta on kannattavaa. Tästä huolimatta IMF on huolissaan suomalaispankkien maksuvalmiudesta ja toteaa, että pankkien on entisestään vahvistettava maksuvalmiuspuskureitaan. Finanssiala ry:n asiantuntija Jussi Kettunen kummastelee IMF:n johtopäätöstä.

”Finanssikriisin jälkeen on luotu runsaasti uutta sääntelyä, joka kohdistuu nimenomaan pankkien maksuvalmiuteen sekä asettaa vaateita varainhankinnalle. Myös Finanssivalvonnan syyskuussa julkaiseman analyysin mukaan suomalaispankkien maksuvalmius on vahva ja pankeilla on riittävästi likvidejä varoja kattamaan erilaiset häiriötilanteet”, Kettunen huomauttaa.

Suomalaiset pankit ovat olleet aktiivisia ja pitäneet hyvää huolta varainhankinnastaan koronapandemian aikana. Pankit ovat muun muassa entisestään vähentäneet riippuvuuttaan lyhytaikaisesta markkinarahoituksesta.

”Tätä taustaa vasten IMF:n suositusta, että pankkien tulisi edelleen vahvistaa maksuvalmiuspuskureitaan, voidaan pitää sekä yllättävänä että liian pitkälle vietynä”, Kettunen summaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan