Finanssiala ry:n avoimuustilinpäätös on julki – katso, keitä päättäjiä tapasimme ja millä asialla

  • Finanssiala ry (FA) avaa vuosittain omaa vaikuttamistyötään julkaisemalla lobbauksen avoimuustilinpäätöksen.
  • Siinä kerrotaan, keitä poliittisia päättäjiä, eli kansanedustajia, ministereitä ja ministereiden valtiosihteereitä sekä EU-parlamentaarikkoja ja komission viranhaltijoita FA on lobannut tärkeimmissä ajankohtaisissa edunvalvontateemoissaan.
  • Vuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 kattava avoimuustilinpäätös on nyt julkaistu ja luettavissa FA:n verkkosivuilla.

Finanssiala ry (FA) avaa vuosittain omaa vaikuttamistyötään julkaisemalla lobbauksen avoimuustilinpäätöksen. FA on lobbauksessaan sitoutunut avoimuuteen – siksi kerromme, keitä olemme lobanneet ja mistä aiheista.

Suomen laki velvoittaa, että vuoden 2024 alusta alkaen eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta lobbauksesta on ilmoitettava avoimuusrekisteri-verkkopalveluun. Finanssiala on tässä edelläkävijä.

”FA on avannut lobbaustaan jo vuodesta 2020 ilman lainsäätäjän käskyä. Avoimuutta lisäävä sääntely on lobbareiden etu: kun lobbaus ei ole ollut erityisen läpinäkyvää, niin se on saanut ikävän pimeän tahran päälleen”, sanoo Finanssiala ry:n johtaja Tuomo Yli-Huttula.

FA:lla on vuosittain hoidettavana keskimäärin noin 100 edunvalvontahanketta. Näistä noin 20 edunvalvontateemasta käymme keskusteluja poliittisten päättäjien ja korkeimpien virkamiesten kanssa. 

Kolmatta kertaa julkaistavaan FA:n lobbauksen avoimuustilinpäätökseen päättäjien nimet ovat valikoituneet julkaistaviksi heidän merkittävän poliittisen asemansa vuoksi. Kuluneen puolentoista vuoden aikana olemme keskittyneet erityisesti vaikuttamaan vaalikauden 2023–2027 hallituksen ohjelmaan.

Lisää avoimuutta!

Kannatamme lainsäädännön valmisteluun ja budjettivallan käyttöön liittyvän vaikuttamistyön avoimuuden lisäämistä sekä kotimaassa että EU:ssa. Vuoden 2024 alusta voimaantulevan lobbauksen avoimuusrekisterilain tavoitteena on lisätä lobbauksen läpinäkyvyyttä säätämällä oikeushenkilöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille velvollisuus ilmoittaa avoimuusrekisteriin eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamisesta.

”Avoimuus tekee lobbauksesta arkipäiväisempää ja ymmärrettävämpää. Lobbareiden kannalta tärkeä arvo on myös se, että työmme tulee näkyvämmäksi ja sen arvostus kasvaa”, Yli-Huttula sanoo.

Avoimuustilinpäätöksessä lueteltujen tapaamisten lisäksi asiantuntijamme ovat osallistuneet eri ministeriöiden asiantuntijatyöryhmiin, jotka liittyvät alalle keskeisen lainsäädännön valmisteluun. Asiantuntijoitamme on lisäksi kuultu eduskunnan eri valiokunnissa.

Olemme listanneet vuoden 2022 ajankohtaisimmat edunvalvontateemamme. Listauksesta selviävät FA:n kannat sekä päättäjätapaamiset, joissa teemat ovat olleet esillä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan