Finanssialalla on valtaa luontokadon pysäyttämisessä – kansainväliset asiantuntijat esittelivät keinoja Helsingissä

Tilaisuuden pääpuhujina kuultiin kansainvälisiä finanssialan huippuasiantuntijoita, kuten yhdysvaltalaisen suurpankki J.P. Morganin kestävän sijoittamisen maailmanlaajuinen johtaja Jennifer Wu, Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -viitekehyksen tekninen johtaja Emily McKenzie sekä kestävän rahoituksen johtaja Marc Reinke Hollannin keskuspankista.

• Luontokato ja finanssialan mahdollisuudet torjua sitä olivat aiheina Helsingissä 20.11.2023 järjestetyssä finanssialan luontohuippukokouksessa, The Finnish Finance Nature Summitissa.

• Kutsuvierastilaisuuden pääpuhujia olivat muun muassa yhdysvaltalaisen suurpankki J.P. Morganin kestävän sijoittamisen maailmanlaajuinen johtaja Jennifer Wu, Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -viitekehyksen tekninen johtaja Emily McKenzie sekä kestävän rahoituksen johtaja Marc Reinke Hollannin keskuspankista.

• Tilaisuuden järjestivät Finanssiala ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Elinkeinoelämän keskusliitto yhteistyössä Kari & Pantsar Co:n kanssa.

”Niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa! Meidän pitää lopettaa metsään huutaminen ja aloittaa sen sijaan metsän kuunteleminen.”

Tällä painavalla huomautuksella Hollannin keskuspankin kestävän rahoituksen johtaja Marc Reinke avasi puheenvuoronsa Finnish Finance Nature Summitin lavalla. Puheenvuorossaan hän kertoi, millä tavoin Hollannin keskuspankki on toiminut maailmanlaajuisena edelläkävijänä rahoitusmarkkinoiden luontoriskien kartoituksessa. Reinke myös ohjeisti, mihin suomalaisenkin finanssialan tulisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Hollannin keskuspankin kestävän rahoituksen johtaja Marc Reinke.

Päivän toinen kansainvälinen huippuasiantuntija oli TNFD-viitekehyksen (Taskforce for Nature-related Financial Disclosures) tekninen johtaja Emily McKenzie. Puheenvuorossaan hän avasi, miten TNFD-viitekehys auttaa yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan liiketoimiensa luontovaikutuksia ja -riippuvaisuuksia sekä luontoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. McKenzie myös esitti kutsun Suomen finanssialalle liittyä mukaan TNFD-raportointiin, joiden tiedoilla autetaan sijoittajia ja rahoittajia huomioimaan luonto päätöksenteossaan.

”Finanssiala tarvitsee toimivat työkalut ja mittarit, jotta ala voi hyödyntää koko potentiaalinsa luontokadon pysäyttämiseksi.”

TNFD-viitekehyksen (Taskforce for Nature-related Financial Disclosures) tekninen johtaja Emily McKenzie.

Yksi ennakolta tilaisuuden odotetuimmista puheenvuoroista kuultiin yhdysvaltalaisen suurpankin J.P. Morganin kestävän sijoittamisen maailmanlaajuiselta johtajalta Jennifer Wulta. Hän esitteli käytännön esimerkein, miten pankki on huomioinut luonnon monimuotoisuuden toiminnassaan ja nähnyt sen liiketoimintansa etuna. Wu esitteli sijoittajille kolme ohjenuoraa, jota seurata:

“On selvitettävä, millä sektoreilla on suurin vaikutus luontoon, ja kullekin sektorille tarvitaan niiden omia riskejä kuvaavat mittarit. Sen jälkeen on selvitettävä, mitkä toimijat ovat johtajia ja mitkä jäävät jälkeen.”

J.P. Morganin kestävän sijoittamisen maailmanlaajuinen johtaja Jennifer Wu.

Katso tallenne puheenvuoroista:

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

VAIKUTTAMINEN

Pirita Ruokonen

Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö