Finanssialan sääntelyviidakon uudeksi pääraivaajaksi vakuutuskonkari ministeriöstä

  • Hannu Ijäs on aloittanut Finanssiala ry:ssä (FA) lainsäädäntöasioista vastaavana johtajana.
  • Ijäksen tehtävänä on johtaa finanssialan sääntelyn vaikuttamistyötä.
  • Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä ja vakuutusyhtiö Trygissä.

Varatuomari Hannu Ijäksellä on pitkä ja merkittävä ura vakuutusasioiden parissa. Hän johti sosiaali- ja terveysministeriössä eläke- ja yksityisvakuutusyksikköä ja aikaisemmin vakuutusmarkkinayksikköä. Ennen ministeriöuraa hän työskenteli muun muassa vakuutusyhtiö Trygin Suomen-sivuliikkeessä. Miten luonnistuu vakuutusmieheltä fokuksen laajennus koko finanssialaan?

”Oikeastaan toimenkuvani laajenee yhdestä suunnasta ja supistuu toisesta. Ministeriössä en juuri käsitellyt esimerkiksi pankkiasioita, mutta toisaalta vastuualueistani esimerkiksi sosiaaliturva korostui huomattavan paljon.”

Finanssiala ry on Ijäkselle tuttu paikka, sillä hän työskenteli yli vuosikymmenen FA:n edeltäjissä Vakuutusyhtiöiden Keskusliitossa (SVK) ja Finanssialan Keskusliitossa (FK). Työkokemusta hänellä on myös Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta, nykyisestä Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Ministeriössä sosiaaliturva-asiat olivat jatkuvasti tapetilla, eikä Ijäs pääse sosiaaliturvaa pakoon FA:ssa. FA:n edustamat vakuutusyhtiöt hoitavat lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia, kuten tapaturma- ja eläkevakuutuksia. Lisäksi yksityisen sektorin työeläkkeitä hallinnoidaan hajautetusti useissa työeläkeyhtiöissä.

”Finanssialan rooli sosiaaliturvan toteuttamisessa on tärkeämpi kuin moni tajuaa. Uskon että voin osaamisellani ja kokemuksellani edistää tätä tärkeää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä.”

Hyvä sääntely huomioi vaikutukset

Ijäksen edeltäjä, toukokuun alussa eläkkeelle jäänyt finanssialan edunvalvonnan ikoni Lea Mäntyniemi kritisoi jäähyväishaastattelussaan nykysääntelyn ja lainvalmistelun huonoa laatua, joka johtuu pääosin kiireestä. Lainvalmistelupuolelta siirtyvä Ijäs ei täysin allekirjoita SVK:n ja FK:n aikaisen pomonsa näkemyksiä.

”Vaikka EU:n sääntelyn laatuongelmat allekirjoitankin, sanoisin kansallisesta sääntelystä ennemmin, että sääntelyn vaatimustaso on noussut. Jokin 1990-luvulla kirjoitettu hallituksen esitys on nykysilmin kömpelö, toisinaan vaikeaselkoinen ja hyvin niukasti perusteltu. Nykyään sääntelyyn vaaditaan runsaasti vaikutusarvioita, jotka ovat kyllä ehdottoman tärkeitä, mutta voi myös kysyä, onko niistä tullut itsetarkoitus ilman todellista merkitystä lopputulokseen. Eivätkä kaikki ongelmat johdu virkamiehistä: lainvalmistelun etenemiseen vaikuttavat erilaisten vaatimusten lisäksi myös esimerkiksi poliittiset suunnanmuutokset ja muut paineet. ”

Imatralla ja Etelä-Suomessa kasvanut ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä valmistunut Ijäs viettää vapaa-aikaansa lukemalla historiallista kirjallisuutta ja liikkumalla – etenkin ulkosalla.

”Pyöräilyä, hiihtoa, lenkkeilyä. Erilaiset pallopelit eivät ole koskaan innostaneet.”

Pallopelien tapaan Finanssiala ry:n 15-henkisen lainsäädäntöryhmän johtaminen vaatii yhteispeliä ja ryhmätyötä. Miten ryhmän toiminta muuttuu uuden vetäjän myötä? Ijäksen mukaan ei juurikaan.

”Edunvalvonta perustuu voimakkaasti asiantuntemukseen, ja johtajalla on vastuu kokonaisuudesta ja koordinoinnista. Näen itseni sparraajana ja valmentajana ennemmin kuin joukkoja edestä johtavana keihäänkärkenä. Haluan olla saavutettava ja tukea asiantuntijoita heidän työssään.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat