FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan ennätysmäärä yhteydenottoja – 90 prosenttia tapauksista ratkottiin neuvonnalla

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan saapui vuonna 2023 ennätysmäärä eli lähes 11 000 yhteydenottoa. FINEn neuvonnan ansiosta peräti 90 prosenttia yhteydenotoista ratkaistiin onnistuneesti ennen kuin ne ehtivät riitautua. Kuva: Shutterstock
  • FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan saapui vuonna 2023 ennätysmäärä eli lähes 11 000 yhteydenottoa. Yhteydenottojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 15 prosentilla.
  • FINEn neuvonnan ansiosta peräti 90 prosenttia yhteydenotoista ratkaistiin onnistuneesti ennen kuin ne ehtivät riitautua.
  • Yleisimpiä syitä yhteydenottojen taustalla olivat kotivakuutukseen liittyvät kysymykset vahinkojen korvaamisesta.
  • Myös huijauksiin ja verkkourkintaantapauksiin liittyvät yhteydenotot työllistivät merkittävästi FINEä.

Suomalaisen finanssialan ja viranomaisten perustama FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on tuomioistuimelle vaihtoehtoinen riidanratkaisuja, joka neuvoo asiakkaita ja antaa ratkaisusuosituksia finanssialaan liittyvissä kiista-asioissa – ilmaiseksi. Jos finanssialan asiakas kaipaa apua esimerkiksi sijoitussopimuksen ehtojen tulkintaan tai on eri mieltä vakuutusyhtiön tekemästä korvauspäätöksestä, asiassa auttaa FINE. FINE on päätöksenteossaan riippumaton ja täyttää vaihtoehtoisille riidanratkaisuelimille asetetut lainsäädännön vaatimukset.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan saapui vuonna 2023 ennätysmäärä eli lähes 11 000 yhteydenottoa. Yhteydenottojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 15 prosentilla. Suurin määrä, kaksi kolmasosaa kaikista yhteydenotoista, liittyi vakuutusasioihin. Loput yhteydenotoista koskivat pankki- ja sijoitusasioita. FINEn neuvonnan ansiosta peräti 90 prosenttia yhteydenotoista ratkaistiin onnistuneesti ennen kuin ne ehtivät riitautua, kerrotaan FINEn tiedotteessa.

Yleisimpiä syitä yhteydenottojen taustalla olivat edellisvuosien tapaan kotivakuutukseen liittyvät kysymykset vahinkojen korvaamisesta. Sairausvakuutusta koskevat yhteydenotot kasvoivat noin 40 prosentilla vuoteen 2022 verrattuna. Myös tapaturmista, kaskovakuutusasioista ja henkilövahingoista vastuuvakuutuksessa kyseltiin runsaasti.

Huijauksiin ja verkkourkintatapauksiin liittyvät yhteydenotot työllistivät FINEä myös viime vuonna. 2900 pankkiasioita koskevasta yhteydenotosta yli 500 koski huijauksia. Huijauksen uhrit pyrkivät muun muassa selvittämään, onko pankilla vastuuta huijaustapauksissa vai joutuvatko uhrit kärsimään vahingon itse. Vaikka huijaustapausten osuus kasvaa jatkuvasti, on niihin liittyviä yhteydenottoja onnistuttu hoitamaan neuvonnan keinoin ja vähentämään riita-asioina käsiteltävien tapausten määrää.

”Valitettavasti kilpajuoksu rikollisten kanssa tuntuu yhä jatkuvan eikä huijauksille näy loppua. Huijauksia yritetään estää finanssialan ja monien toimijoiden voimin eri tavoin ja asiakkaita opastetaan myös tunnistamaan ja välttämään huijauksia. Työtä huijausten estämiseksi pitää kuitenkin edelleen vahvistaa, sillä huijatuksi tulleiden asiakkaiden kokemukset ovat todella ikäviä ja rahalliset menetykset suuria”, sanoo FINEn toimitusjohtaja Anu Koskenvuo tiedotteessa.