FINEn uusi toimitusjohtaja korostaa asiakkaiden henkilökohtaista palvelua – kotivakuutukset ja huijaukset näkyivät viime vuoden yhteydenotoissa

Tuore toimitusjohtaja Anu Koskenvuo uskoo, että hänen monipuolinen taustansa alalta tukee FINEn roolia finanssialan hyvien käytänteiden muodostamisessa ja niiden muokkaajana.
  • Anu Koskenvuo on aloittanut FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan toimitusjohtajana 23. tammikuuta 2023.
  • Koskenvuo korostaa asiantuntemuksen ja asiakkaiden henkilökohtaisen palvelun tärkeyttä.
  • Hän siirtyy FINEen Aktia Henkivakuutus Oy:n operatiivisen johtajan tehtävästä.
  • Viime vuonna FINEen tulleissa yhteydenotoissa korostuivat erityisesti kotivakuutuksiin ja huijauksiin liittyvät asiat.

FINE ​Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa sekä ratkoo näihin liittyviä riitoja. Neuvontaa saa esimerkiksi, kun vakuutusyhtiöltä on tullut kielteinen korvauspäätös tai pankin menettely ei tyydytä asiakasta. Neuvonta vastaa kysymyksiin lainsäädännöstä, sopimusehdoista, finanssialan menettelytavoista ja antaa ratkaisusuosituksia. Palvelu on asiakkaille maksuton.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan toimitusjohtajana tammikuussa aloittanut Anu Koskenvuo haluaa viedä FINEä entistäkin avoimempaan, vaikuttavampaan ja tunnetumpaan suuntaan.

”Toiminnallamme on yhteiskunnallista merkitystä finanssialan hyvien käytänteiden edistäjänä. Haluan, että FINE edustaa alan syvintä asiantuntemusta ja että asiantuntijoiden osaaminen kehittyy sekä toiminta uudistuu ajan vaatimalla tavalla. On myös tärkeää, että ihmiset tietävät FINEn olemassaolosta, että meiltä saa maksutta apua vakuutus- tai rahoitusasioissa nousseisiin pulmiin. Riita-asioissa haluamme säilyttää asemamme riippumattomana ja tehokkaana vaihtoehtona tuomioistuimille.”

Koskenvuo siirtyy tehtävään Aktia Henkivakuutus Oy:stä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa LähiTapiolassa sekä asiantuntijana että johtotehtävissä. Koskenvuo uskoo, että hänen monipuolinen taustansa alalta tukee FINEn roolia finanssialan hyvien käytänteiden muodostamisessa ja niiden muokkaajana.

Suomalaisen finanssialan ja viranomaisten perustama FINE neuvoo asiakkaita ja antaa ratkaisusuosituksia finanssialaan liittyvissä riita-asioissa ilmaiseksi. FINEssä painottuu kuluttajariitalautakuntaan tai kuluttajaneuvontaan verrattuna juuri finanssialaan liittyvää erityisosaaminen. FINEn toiminnan rahoittaa suomalainen finanssiala.

”Asiakkaiden henkilökohtainen palvelu on FINEn toiminnan ydintä. Monesti kun puoleemme käännytään, asiat ovat vaikeita ja kuluttajalle yleensä ainutkertaisia. On tärkeää, että asiakas saa asiantuntijan kanssa rauhassa jäsenneltyä, mistä on kyse ja miten asia parhaiten hoituu”, Koskenvuo sanoo.

Vapaa-aikana iso villakoira Maikki huolehtii, että Koskenvuo käy riittävän usein kävelyllä. Lisäksi Koskenvuo harrastaa crossfitia ja suunnistusta.

”Metsässä rämpiessä ehtii unohtaa, että tässähän ihan juostaan ja kuntoillaan.”

Kotivakuutuspulmia ja kalasteluviestejä

FINEen otettiin vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioissa vuoden 2022 aikana yhteyttä noin 9 000 kertaa. Eniten kysyttiin kotivakuutuksiin, lähinnä vahingon korvattavuuteen ja vesivahinkoihin liittyvistä asioista. Pankkiasioissa huijauksiin liittyneiden tapausten määrä jatkoi kasvuaan.

”Pankkiasiakkaiden yhteydenotot lisääntyivät edellisvuodesta juuri huijausviesteihin ja korttien väärinkäyttöön liittyvien kysymysten takia. Toisaalta kotivakuutukset ja vesivahingot ovat kestoaihe: vesivahinko on tulipalon jälkeen kotitalouden merkittävin riski ja kuluerä – jos vakuutuksessa tai sen ehdoissa on jotain epäselvää, on tärkeää kysyä apua”, Koskenvuo sanoo.

Valtaosa FINEen tulevista yhteydenotoista ratkaistaan neuvonta-asioina.  Vaihtoehtona tuomioistuinmenettelylle riita-asioita ratkaistaan FINEn toimistossa. Järein toimielin on FINEn lautakunnat, jonne monimutkaiset tai periaatteellisesti merkittävät riita-asiat menevät. FINEen viime vuonna tulleista yhteydenotoista riitoja oli yli 800. Sekä yhteydenottojen että riitojen määrät olivat aikaisempien vuosien tasolla.