Hallituksen esittämä uudistus kohentaa yrittäjän eläketurvaa – työtulon tason on vastattava työpanoksen arvoa

Työtulo tarkoittaa yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa, jonka perusteella lasketaan eläkekertymä ja sosiaaliturvan taso. Kuva: Shutterstock
  • Hallitus esittää lakiuudistusta parantamaan yrittäjien eläketurvaa ja tukemaan yrittäjän eläkelain toimeenpanoa.
  • Uudistus vahvistaisi yrittäjien työtulot riittävälle tasolle, jolla varmistetaan riittävä työeläketurva.
  • Riittävä työtulo varmistaa myös yrittäjän työuran aikaisen sosiaaliturvan riittävän tason.
  • Työtulo tarkoittaa yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa, jonka perusteella lasketaan eläkekertymä ja sosiaaliturvan taso.

Finanssiala ry:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela tervehtii ilolla kohennusta yrittäjien työeläketurvaan.

”On tärkeää sekä yrittäjän itsensä että koko yrittäjien eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta, että työtulo vastaa todellista työpanosta. Esitys tuo tervetulleita parannuksia, jotta tämä toteutuu.”

Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan kolme viidestä yrittäjästä maksaa itselleen liian alhaista eläkettä. Lakimuutos vähentää alivakuuttamista ja siten parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa.

Esitetyillä muutoksilla yrittäjien työtulot saataisiin vahvistettua tasolle, jolla varmistettaisiin yrittäjälle työuran aikaiseen tulotasoon nähden riittävän työeläketurvan karttuminen ja kohtuullinen eläkeaikainen toimeentulo. Näin varmistettaisiin myös yrittäjän työuran aikaisen sosiaaliturvan taso, koska monien etuuksien taso määrittyy yrittäjän työtulon perusteella. 

Uudistuksen myötä yrittäjän eläkelaissa säädetään työtulon säännöllisestä seurannasta ja työtulon tarkistamisesta. Tällä tavalla yrittäjälle vahvistettava työtulo vastaisi nykyistä paremmin lain edellyttämää työtulon tasoa yritystoiminnan jatkuessa. Työtulon määritelmää ei muutettaisi, mutta sen perusteena olevia tietoja koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. 

Esityksen mukaan uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alussa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan