Hallituksen lisäraha jatkuvaan oppimiseen on hyvä avaus

Hallitus esittää ensi vuodeksi 20 miljoonaa euroa nopeasti vaikuttaviin koulutus- ja työllisyyspalveluihin. Uudenlaisella rahoituksella halutaan täydentää nykyisiä koulutusmahdollisuuksia ja parantaa työelämän muutoksiin varautumista. Finanssialan mielestä lisärahoituksen antaminen on hyvä alku. Rahan kohdentamisessa tulee huomioida myös työelämässä olevan henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja korkeakoulutetut alat.

Erityisesti finanssialalla on työn muutoksesta johtuva tarve täydennyskoulutukselle. Hallituksen suunnitelman mukaan rahoitusta voisi käyttää muun muassa muunto- ja lisäkoulutuksiin sekä nykyistä koulutustarjontaa täydentäviin lyhyempiin koulutuskokonaisuuksiin. Myös ohjaus- ja tukipalveluja kehitetään.

Määrärahojen suuntaamisesta päättävät tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Hallituksen tarkoituksena on suunnata määrärahoja täydentämään ministeriöiden jo rahoittamaa muuta koulutustarjontaa. Määrärahat tuovat helpotusta koulutuksessa aliedustetuille ryhmille tai työvoimapulasta kärsiville toimialoille. Hakuohjeet koulutuksen järjestäjille julkaistaan joulukuussa.

Finanssiala ry on ennakoinut tulevaisuuden osaamistarpeita jo useiden vuosien ajan. Alan työnantajat ovat yhdessä alan työntekijäliittojen kanssa etsineet yhteistä tulevaisuusnäkemystä niin sanotussa Hyvinvoiva finanssiala -työssä. Jatkuva osaamisen kehittäminen on noussut näissä kaikissa keskeiseen rooliin.

Konkreettisena toimena alan koulutustarpeiden selvittämiseksi on perustettu myös työnantajien ja alalle kouluttavien oppilaitosten yhteistyöverkosto Finanssiakatemia. Se lisää kouluttajien ja työelämän välistä kanssakäymistä käytännössä.

”Koulutusrahoituksen painopistettä on tulevina vuosina Suomessa muutettava nykyistä enemmän jatkuvaa oppimista ja täydennyskoulutusta tukevaksi. Tähän asti tuki on ollut mitätöntä. Finanssiala ja sen yhteistyöverkostoon kuuluvat oppilaitokset peräänkuuluttavat hallitusta laatimaan konkreettisen suunnitelman elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi. Myös kehittämistyö tarvitsee riittävät resurssit”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Tarja Kallonen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.