Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Linjaukset > Työelämän murros

Finanssiala vahvistaa tuottavuutta ja työhyvinvointia

​Finanssialaa ravistelevat muutokset kun tekninen kehitys kulkee kovaa vauhtia eteenpäin. Asiakkaiden asiointitavat muuttuvat, kun perinteisen konttorissa käynnin ja verkkopalvelun rinnalle on kirinyt mobiiliasiointi. Asiakaskäyttäytymisen muutokset muuttavat myös työn tekemistä finanssialalla.

Finanssialan yrityksissä työn muuttuminen on seurausta sekä toimialarakenteen että asiakastarpeiden muuttumisesta. Alan kilpailukyky on koetuksella ja työntekijöiden rooli on voimakkaasti muuttunut pankki- ja vakuutusvirkailijoista kohti moniosaajuutta.

Työtä tehdään yhä enemmän palvelukeskuksissa eri paikkakunnilla. Monimuotoisuus tuo toimintaan uusia haasteita. Samalla myös finanssialan esimiestyö muuttuu.

Neuvonnan tarve on kasvanut ja samalla asiakkaiden tarve asiakaspalvelulle on muuttunut: palvelua halutaan ajasta ja paikasta riippumatta. Työnantajien ja työntekijöiden on yhdessä mietittävä, miten asiakkaat pidetään tyytyväisinä, toiminta kannattavana ja miten henkilöstö viihtyy alalla uudenlaisissa tehtävissä ja voi hyvin.

Yhteistyöllä luodaan uusia toimintatapoja

Alan työnantajaliitto Finanssiala ry (FA) perusti yhdessä kaikkien työntekijäliittojen kanssa yhteisen Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen luomaan uusia toimintatapoja muuttuvalle työympäristölle. Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen tavoitteena oli työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen alalle. Varsinainen hanke on päättynyt, mutta työ jatkuu nyt liitto- ja yritystasolla.

Hyvinvoiva finanssiala oli toimialaohjelmallaan osa Työelämä 2020 -projektia, jonka tarkoituksena on kehittää suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Mukana olivat Unio ry (ent. Ammattiliitto Nousu ry), Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Yhteistyössä oli mukana työnantajapuolelta myös Palta ry, joka huolehtii finanssialan työehtosopimusneuvotteluista.

Hankkeen tuloksia käytetään nyt yrityskohtaisessa kehitystyössä. Niillä on vaikutusta myös työmarkkinaneuvotteluihin ja työehtosopimuksiin. Vuoden 2019 aikana rakennetaan työkalu yrityksiin auttamaan työnantajien ja työntekijöiden välistä kehitystyötä liittyen luottamukseen, hyvinvointiin ja osaamiseen. Yhteistyön tavoitteena on ylläpitää luottamusta sekä jatkaa avointa vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajien välillä. Tuloksista raportoidaan liittojen ja Työelämä 2020:n sivuille.

Videot kertovat muutoksista

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen yhteydessä alaa koettelevista muutoksista tehtiin videoita, jotka on koottu alla olevaan karuselliin. Niissä käsitellään asiakkaiden uusia tarpeita, uusien kilpailijoiden tuloa finanssialalle, etätyön mahdollisuuksia sekä digitalisoitumisen mukanaan tuomia muutoksia finanssialan työntekijöille.

Karuselliin on myös nostettu muita tärkeimpiä materiaaleja finanssityön murrokseen liittyen.

 Katso myös

 Hae aiheesta